Det centrale Hammel, 2019. Bycenteret med detailhandel samler sig om Østergade, der er en del af den gamle gennemfartsvej. Mellem denne og Godthåbsvej ligger Tema Centret. På Torvegade er stationsbygningen bevaret. Mod øst ligger den store arbejdsplads Regionshospitalet Hammel Neurocenter, og i sydvest ses en god del af Dommerparken, hvor et ældre industrikvarter, bl.a. med slagteri, nu afløses af boliger og et stort plejecenter. Lidt nordligere ligger det alsidigt benyttede Kultur- og Sundhedshus InSide fra 1998.
.
Der er plads og ro til en tur på hesteryg ad Gl. Randersvej i Hammels nordlige del. Vejen flankeres af villaer og, jo længere man kommer mod nord, af stadig flere træer, før den ender i det større skovområde Frijsenborgskovene, der afgrænser byen mod nord.
.
Sparekassen Kronjyllands administrationsbygning i Hammel.
.
Hammel deles i en nordlig og en sydlig del af det vest-øst-gående vejforløb, Vadstedvej-Sallvej-Vestergade-Østergade-Gl. Frijsenborgvej, der løber gennem hele byen. Området omkring Østergade er byens centrum for handel og service. Står man på Østergade, kan man mod vest se tårnet på Hammel Kirke, der har adresse på Vestergade.
.

Hammel har en befolkning på 7.095 og et areal på 5,3 km2. Byen ligger 24 km nordvest for Aarhus på et moræneplateau, og nord for den løber en tunneldal, hvis stejle og opkløftede sider er skovklædte. Et andet skovbælte begynder øst for byen og strækker sig helt til Hinnerup. 2 km nordøst for Hammel, mellem skovene, ligger Frijsenborg Slot.

Hammel havde moderat vækst som stationsby med baner til Aarhus og Thorsø, som lukkede i 1956. Siden er folketallet tredoblet, hvilket har medført stort boligbyggeri, især af parcelhuse med indslag af rækkehuse. Handelen har været begunstiget af byens ret store opland, og industrien er endnu betydelig, bl.a. optager produktionen af plastrør ca. 20 ha i byens vestlige del. Nye bolig- og erhvervskvarterer, som kan åbne byens hidtil ret kompakte byplan, er udlagt mod vest og syd, hvor en motorvej skal aflaste rute 26 mellem Aarhus og Viborg.

Hammel Hestemarked afholdes hvert år den første weekend i september med op imod 50.000 besøgende.

Betydning af bynavnet Hammel

Den ældst kendte kilde til navnet Hammel er fra 1479, hvor formen Hamel optræder. I senere belæg findes former som Hammell (1596) og Hammel (1688). Navnet er enleddet og består af enten en pluralisform eller en dativ singularisform af det gammeldanske substantiv *hamal, som betyder »bakke«. Navnet sigter således til en lokalitet, som er kendetegnet ved en eller flere bakker.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer