Befolkningsudviklingen i Hammel 1921‑2019.

.
Skovvognen holder ved perronen foran stationen i Hammel. Foto fra ca. 1920. De åbne vogne var velegnede til udflugter ud i landskabet. Hammelbanen brugte bl.a. sloganet »Jyllands skønneste egne ligger langs Hammelbanen«, og i køreplanerne kunne passagererne også finde forslag til spadsereture i området.
.

Hammel var oprindelig en mindre landsby med kirke fra 1200-tallet. I første halvdel af 1800-tallet var Hammel en typisk landsby med 11 gårde og 40 huse, der hørte under grevskabet Frijsenborg. I løbet af 1800-tallets anden halvdel udviklede stedet sig til en egentlig by. I 1837 blev Hammel tingsted for Frijsenborg-Favrskov Birk, og det gav grundlag for byens udvikling. Den første industri blev etableret i 1859, efterfulgt af andre fabrikker, og frem mod år 1900 kom der bl.a. arresthus, apotek, gæstgivergård og hotel, posthus, teknisk skole, realskole og sygehus. I 1887 levede 475 af industri og 170 af handel.

I 1902 blev byen endestation på den private Hammelbanen, der førte til Aarhus.

Jernbanen var med til at øge væksten, og i 1921 lå befolkningstallet på 1.554, et tal, der i 1960 var vokset til 2.462 indbyggere. Hammelbanen blev dog nedlagt i 1956. Indbyggerne ernærede sig af handel, håndværk og især industri på byens fabrikker inden for bl.a. beklædning og fødevarer. Hammel var et lokalt centrum med flere uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner såsom kommunekontor, sygehus, politistation og domstol, ligesom der var biograf, lystanlæg og stadion. Byen rummede også hoteller, banker, elværk og fjernvarmecentral.

I perioden 1966‑2006 var Hammel administrationscenter i Hammel Kommune. Befolkningsvæksten fortsatte i 1970’erne, hvor befolkningstallet steg fra 3.247 i 1970 til 4.826 i 1981. Det svarer til, at ca. halvdelen af Hammel Kommunes indbyggere boede i byen. Flere nye kvarterer blev anlagt: i nord bl.a. Fuglebakken og Solbakken, mod syd bebyggelser mellem Anbækvej og Skanderborgvej. Også nye skoler til de mange nye børn var nødvendige, og Skovvangskolen i nord blev opført 1971‑72, mens Søndervangskolen i syd opførtes i årene 1976‑79.

De nye indbyggere gav også grundlag for Tema Centret med varehus og butikker, som blev bygget på den gamle markedsplads i 1973, og som blev et omdrejningspunkt for Hammel som handelsby. I år 2000 blev det gamle sygehus til Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Udviklingen fortsatte frem mod Strukturreformen i 2007, idet befolkningstallet i 2006 var på 6.346 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om Hammel

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie