I byens sydøstlige del ligger Langå Station, og herfra løber hovedgaden, Bredgade, mod nordvest gennem det centrale Langå. Byens forretninger, bibliotek og kulturhus ligger i gaden.

.

Langå har en befolkning på 2.877 og et areal på 223 ha. Byen ligger i et istidslandskab afgrænset af Gudenådalen mod syd og øst, ca. 12 km sydvest for Randers og ca. 33 km nordvest for Aarhus. Byen har tre indfaldsveje, Randersvej, Ulstrupvej og Væthvej, og der er 12 km til motorvej E45. Der er store niveauforskelle i området med morænebakker, skrænter, søer og ådalen. Kommer man til byen fra nord ad Randersvej, gemmer Langå sig bag de omgivende trætoppe.

Langå blev stationsby og trafikknudepunkt, da hovedtrækkene af det jyske jernbanenet blev anlagt. Linjeføringen Aarhus-Langå-Randers- Hobro-Aalborg og sidelinjen Langå-Viborg-Skive-Venøbugten blev vedtaget allerede i 1861. Siden blev tilføjet endnu en linje mellem Langå og Silkeborg, der var i funktion 1908‑71. En del af tracéet er i dag gang- og cykelvej.

Jernbanelinjen blev anlagt i dalen, og der opstod hurtigt et nyt og dynamisk byliv omkring stationen med bygninger, fx remise, til de mange serviceaktiviteter, der fulgte med togdriften, og med boliger til personalet. Byudviklingen skete fra stationsområdet langs Bredgade mod nord op ad moræneskrænten. Selv om Langå var jernbanens by, fungerede den også som oplandscenter og rummede landbrugsorienteret industri. I løbet af nogle årtier voksede Langå sammen med landsbyen Gammel Langå. Der kan stadig ses enkelte gårde inde i byen, men ellers har landsbyen ikke ældre huse. Den gamle købmandsgård foran kirken er nylig revet ned og erstattet af en græsplæne. Stationsområdet har flere markante byggerier fra byens industrialisering, som fx den gamle jernbanebro fra 1862, og Randers Kommune ønsker at bevare denne del af byens historie.

Byens moderne industrikvarter ligger på den anden side af vejen langs jernbanen. Indbyggertallet vokser stadig, og et nyt boligkvarter er planlagt mellem skolen og boligkvarteret Digterparken. Randers Kommune ønsker at gøre byen attraktiv som boligområde ved tildeling af byfornyelsesmidler, og en række foreninger, fx Langå i Udvikling, tager aktivt del i dette arbejde. Blandt Langås attraktioner er den smukke natur og fiskemulighederne i Gudenåen.

Langå var kommunecenter i Langå Kommune, der eksisterede 1970‑2006.

Betydning af bynavnet Langå

Den ældst kendte kilde til navnet Langå er fra 1345, hvor formen Langhgu optræder. I senere kilder findes former som Langow (1449), Longhe (1528) og Langaa (1584). Navnet er sammensat af adjektivet lang og substantivet høj. Efterleddet blev i løbet af 1400-tallet svækket så meget, at det efterfølgende blev misforstået til at være substantivet å. Den oprindelige navneform sigter til en langstrakt forhøjning i terrænet.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links