Bilvask på Stationsvej i Spentrup ved Spentrup Gl. Station, hvor også byens dagligvarehandel er beliggende.
.
Det centrale Spentrup, 2017. Spentrup Kirke i den nordlige ende af Stationsvej markerer den gamle kirkelandsby. Stationsbyen voksede fra 1883, da der blev anlagt station på Bane Alle i den sydlige ende af Stationsvej ved Jennumvej. Det er også i dette område, byens handelsliv er koncentreret.
.

Spentrup har en befolkning på 2.451 og et areal på 140 ha. Randers Kommunes fjerdestørste by ligger ca. 8 km nord for Randers, ca. 13 km syd for Mariager og ca. 11 km vest for Randers Fjord på et jævnt bakket plateau i det højtliggende istidslandskab.

Spentrup var oprindelig en kirkelandsby, der blev stationsby på den snørklede Randers-Hadsund-bane. En stump af det gamle jernbanetracé er blevet til en sti langs med Trehøjevej til Lem.

Byens ældste huse, kirken, en rytterskole, præstegården og dens forpagterbolig ligger samlet i den nordvestlige del af Spentrup, og det er besluttet at friholde området for byggeri mod vest, så det fine udsyn til kirken bevares for oplandet. Kirken var nabo til den gamle landsbys forte, hvoromkring byens gårde i sin tid lå, og landsbyens gadenet stråler ud herfra og markerer grænserne mellem de tidligere vange: Hastrupvej, Hvidstenvej, Skaldhøjvej, Haldvej og Stationsvej. Gårdene er i dag reduceret til længehuse. Kirkebyen og stationsbyen fremstår som et samlet hele, og stationen er ombygget til beboelse. Byens handelsliv ligger i den sydlige del af Stationsvej, ved Birke Alle og Jennumvej, mens et erhvervs- og industrikvarter er placeret nordligst i byen ved Industrivej mellem Hvidstenvej og Skaldhøjvej.

I 1970’erne tog befolkningsudviklingen fart, og der blev bygget rækkehuse og parcelhuse i et netmønster inden for de gamle markskel. Spentrup fungerer især som boligby for Randers. Den seneste byudvikling er sket vest for Birke Alle, men et nyt boligområde er på vej mod øst. Jennum er en lille landsby sydøst for Spentrup, og jernbanetracéet lå mellem de to byer. Det er ikke hensigten, at de to byområder skal vokse sammen, og Spentrups udvidelse skal kun gå til det gamle tracé.

Betydning af bynavnet Spentrup

Den ældst kendte kilde til navnet Spentrup er fra 1401, hvor formen Spynthorp optræder. I senere kilder findes former som Spintropp (1430) Spenndtrop (1597) og Spendrup (1688). Navnet er sandsynligvis sammensat af det gammeldanske tilnavn *Spinki og substantivet torp med betydningen »udflytterbebyggelse«. Navnet betyder således »Spinkis udflytterbebyggelse«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links