Med anlæggelsen af Randers-Hadsund-banen fik Spentrup i 1883 en stationsbygning, der blev placeret ca. 700 m sydøst for kirken, den tidligere landsbys naturlige centrum. Kirken er oprindelig romansk, men siden forlænget mod vest. Præstegården, der er opført 1794‑95 af bygmester Anders Kruuse, er fredet. I svinget på Stationsvej ligger den oprindelige rytterskole fra 1721, som er ombygget ad flere omgange siden.

Videre læsning

Læs mere om Spentrup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links