Det centrale Hadsund, 2017. Byens beliggenhed på nordsiden af fjordens smalleste sted er markeret af Hadsundbroen, der forbinder byen til den selvstændige by Hadsund Syd og videre mod Randers i syd. Vest for broen ligger Hadsund Lystbådehavn, og øst for broen ligger fiskeri- og lystbådehavn. Handel og serviceydelser er koncentreret omkring gågaden Storegade, hvor også Butikscenter Hadsund ligger.
.

Hadsund har en befolkning på 4.857 og et areal på 409 ha. Byen er en gammel ladeplads og handelsby beliggende på den nordlige side af Mariager Fjord, hvor fjorden er smallest at passere. Der er 21 km til Hobro, 38 km til Aalborg og 30 km til Randers. Anlæggelsen af jernbanen fremmede befolknings- og erhvervsudviklingen med landbrugsorienteret virksomhed og servicefunktioner for by og opland og lettede handelen med Randers og Aalborg. Den første jernbane- og vejbro fra 1904, der havde et enkelt vejspor over fjorden, blev i 1976 erstattet af en vejbro med flere spor. På det tidspunkt var jernbanen nedlagt, og der var et stort behov for at forbedre forholdene for biltrafikken. Her blev tracéet fra den nedlagte jernbane udnyttet, da det gamle skinneområde blev brugt til Alsvej (vej nr. 541), som sammen med Himmerlandsgade (vej nr. 507) aflastede Storegade som hovedlandevej mod Aalborg. Storegade er nu gågade med det gamle torv mod syd og mod nord et moderne overdækket butikscenter indrettet i en tidligere marmeladefabrik fra 1898. Det gamle gadenet med Vestergade, Østergade, Nørregade, Jernbanegade og Brogade er almindelige trafikveje. Kirkens tårn ses tydeligst, når man nærmer sig byen fra Alsvej.

Industrien fik en opblomstring i 1970’erne, bl.a. støttet af egnsudviklingsmidler, og byens erhvervsliv er i dag lokaliseret langs Alsvej og i industrikvarteret i byens nordvestlige del. Langs fjorden er der lystbådehavn, trafikhavn og fiskerihavn. Der arbejdes dels på at bygge flere boliger i havneområdet, dels på at integrere havnen mere i bylivet. De fremtidige byzoner er udpeget i Hadsund Syd nord for Haderupvej.

Hadsund set fra Hadsund Syd umiddelbart øst for Hadsundbroen. I midten af billedet, ud til Mariager Fjord, ses Andelsboligforeningen Marcussens Bro med sorte bygninger og gule tage. Byggeriet blev påbegyndt i 2002, og de første beboere flyttede ind året efter.

.

Betydning af bynavnet Hadsund

Byvåben Hadsund. Våbenets blasonering: I sølv en rød bro med to buer over fire blå bølger og under en nymåne mellem to femoddede stjerner, alt rødt.

.

Den ældste kendte kilde til navnet Hadsund er fra 1467, hvor formen Haddeswnth optræder. I senere kilder findes former som Haddersund (*1468), Haadswndh (1489) og Hadsund (1664). Navnet er sammensat af landsbynavnet Haderup, som findes syd for fjorden, og substantivet sund. Det har således oprindelig sigtet til det sund, som findes ved landsbyen Haderup.

Mere om bynavne i kommunen

Hadsunds byvåben

Broen i våbenet er jernbanebroen fra 1904 over Mariager Fjord, hvis to buer henviser til de to oprindelige kommuner Skelund-Visborg og Vive, mens de fire bølger henviser til kommunens fire sogne. Det blev d. 25. marts 1939 registreret i Kommunevåbenregisteret og ført af Hadsund Kommune indtil 2007.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links