Det centrale Arden, 2017. Byen opstod som stationsby, og jernbanen er stadig af stor betydning for byens borgere, der bl.a. pendler til arbejdspladser i Aalborg. Byens handels- og serviceudbud er koncentreret i gaderne omkring stationen, hvor også Bytorvet og biblioteket ligger. Møllebygger Sørensens Vej fører trafikken under banen og uden om bymidten. Arden Skole og idrætsfaciliteter ligger syd for Storardenvej. Byen støder i nord op mod Rold Skov.

.

Arden har en befolkning på 2.510 og et areal på 198 ha. Byen opstod som stationsby på den østjyske længdebane, hvor Arden fik station og udviklede sig med landbrugs- og skovbrugsorienteret virksomhed og blev servicecenter for by og opland.

Stationen blev anlagt knap 2 km nordvest for landsbyen Store Arden på næsten bar mark. By- og handelslivet udfoldede sig især langs Vestergade og Østergade, der ligger i forlængelse af hinanden, vinkelret på banen. Byen er delt af jernbanen, og indtil for få år siden satte togbommene trafikken i stå. Nu fører Møllebygger Sørensens Vej under banen, flankeret af to rundkørsler, der letter passagen mellem de to bydele. De trafikale forhold har medvirket til, at midtbyen har mistet noget af sin betydning som centrum. Skoler, supermarkeder, haller og fritidsfaciliteter er spredt over hele byen. Kommunen bestræber sig i dag på at revitalisere midtbyen.

Toget er Ardens livline. Som boligby er den opland til Aalborg, der ligger ca. 30 km mod nord. Selv om byen er nabo til Rold Skov, har det været svært at komme til skoven. Med nye stisystemer og skovrejsning arbejdes der nu på at skabe sammenhæng mellem skoven og byen, hvilket også er tænkt ind i en ny udstykning i den nordvestlige del af byen. Arden har mange fællesskaber, og det renoverede bibliotek og kulturhus er en smuk ramme for det kulturelle liv i byen.

De fremtidige byzoner er udpeget nordvest for byen ved Roldvej og syd for byen mellem Myhlenbergvej og banen.

Der ventes på toget på Arden Station en lun forårsdag i 2017. Der har været station i Arden siden 1869; i dag betjenes jernbanen mellem Randers og Aalborg.

.

Betydning af bynavnet Arden

Den ældste kendte kilde til navnet Arden er fra 1454, hvor formen Erden optræder. I senere kilder findes former som Ærringh (1461), Arden og Ærdinterp (begge 1480) samt Store Aarden (1577) og Lille Arnd (1664). Navnet er sammensat af det gammeldanske substantiv *arth, som betyder »ujævnhed«, og det gammeldanske substantiv *win, som betyder »eng«. Det sigter således til et ujævnt terræn i eller ved en eng. Der er tidligt blevet skelnet mellem Store og Lille Arden, hvor Lille Arden dog tidligere kaldtes Ardentorp. Navnet Arden refererer i dag til den by, der er vokset op omkring Arden Station.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links