Kort over Mariager Kiøbstæd med nærmeste Environ opmaalt og tegnet af Holten
Kort over Mariager Kiøbstæd med nærmeste Environ opmaalt og tegnet af Holten
Af .

Mariager er en lille købstad, der er beliggende på sydsiden af Mariager Fjord. Byen har en befolkning på 2.490 og et areal på 188 ha, og den hører til Randers’ og Aarhus’ opland med hhv. ca. 21 km og 57 km til disse byer mod syd. Udviklingen har basis i havn og handelsplads, efterhånden med landbrugsorienteret virksomhed, og Mariager er servicecenter for by og opland. Byen har aldrig hørt til blandt købstædernes sværvægtere.

For 200 år siden bestod Mariager af Østergade, Teglgade og Vestergade, der lå som en halvbue uden om havnepladsen, og fra Torvet udgik Kirkegade og Fuglsangsgade op ad den stejle dalside. Dette krinkelkrogede middelalderlige gadenet er intakt, men bebyggelsen er udvidet til alle sider. Til trods for at flere brande har hærget byen, er der mange bindingsværkshuse bevaret. Det pittoreske udseende er blevet en del af markedsføringen af Mariager som turistby. Oplevelsesøkonomien kan bl.a. byde på en 17 km tur med Veteranbanen til Handest, en del af den nedlagte bane til Viborg, sejltur med hjuldamperen Svanen, besøg i Mariager Saltcenter eller bestigning af den 110 m høje bakke Hohøj, der ligger få km øst for byen. Lystbådehavnen og campingpladsen dominerer byens ansigt ud mod fjorden. De fremtidige byzoner er udpeget øst for Stentoften og vest for Gl. Hobrovej.

Prospekt af Johannes Rach og Hans Heinrich Eegberg over Mariager, 1748. Maleriet hedder Mariager Kirke og Kloster 1748 og viser Mariagers huse med de røde tage beliggende helt ned til fjorden. Til højre ligger Mariager Kirke og det daværende Mariagerkloster.
.

Betydning af bynavnet Mariager

Byvåben Mariager. Våbenets blasonering: I sølv et sort anker

.

Den ældste kendte kilde til navnet Mariager er fra *1421, hvor formen Mariager optræder. I senere kilder findes former som Marieager (1446) og Mari-Ager (*1490). Navnet er sammensat af kvindenavnet Maria og substantivet ager. Byen er opstået omkring et nonnekloster, som var viet til Jomfru Maria, og navnet Mariager skal derfor forstås i overført betydning som »sted for frugtbar dyrkning af Jomfru Maria«.

Mere om bynavne i kommunen

Mariagers byvåben

Mariager Købstads våben, hvis våbenfigur er naturlig for en søfartsby, er bevaret i et seglaftryk fra 1584, og i dette og i seglaftryk fra 1608, 1610 og 1648 er ankeret anbragt med ringen nedad. Det samme gør sig gældende for et segl med årstallet 1648. Senest i 1757 vendes ankeret i våbenet, så ringen vender opad. Farverne sølv og sort blev foreslået af heraldiker Anders Thiset (1850-1917) i 1894. Våbenet synes ikke at have være registreret i Kommunevåbenregisteret. Våbenet blev ført af Mariager Kommune indtil 2007.

Mere om byvåben i kommunen

Det centrale Mariager, 2017. Byen er beliggende på sydsiden af Mariager Fjord, med lystbådehavn og campingplads ud mod fjorden. Handel og service er koncentreret i gaderne omkring Østergade. Mariager Skole ligger vest for Fjordgade, der i syd fortsætter som hovedvejen mod Randers. Øst for Fjordgade ligger Mariager Kirke og Mariagerkloster

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links