På havnen i Mariager står den fredede kulkran på kranbroen af beton. Kulkranen er en svingkran med separat førerhus. Tæt på kranen findes også endestationen for veteranjernbanen Mariager-Handest og kajplads for Svanen.
.
I den nordlige ende af Kirkegade ligger Mariager Museum (stiftet 1922) i en tidligere købmandsgård. Købmanden var velhavende; som det eneste af de gamle huse i Mariager er købmandsgården opført i rigt bindingsværk og i to stokværk. De ældste dele er fra begyndelsen af 1700-tallet, og resten er fra 1800-tallet. Museets samling består af genstande, der er indsamlet på egnen syd for Mariager Fjord. I længerne findes Den gamle biograf, arkiv og et galleri.
.

Mariagers gamle bykerne er usædvanlig velbevaret og præget af teglhængte bindingsværksbygninger omgivet af store træer og frodige haver. For at bevare denne kulturhistoriske perle udarbejdede Det særlige Bygningssyn allerede i 1962 en bevaringsplan; den første af en række for bevaringsværdige byer i Danmark, der kom til at virke helt efter hensigten.

I store, bløde linjer strækker de gamle, brolagte gader, der repræsenterer det middelalderlige gadenet, sig frem mod Torvet. Som hovedregel er hver grund bebygget med et hus. Kun på kortere stræk er mere end to huse sammenbyggede.

Blandt Mariagers ældste huse er købmand Wellings Gård på Kirkegade opført før 1767 og udvidet i første halvdel af 1800-tallet. Af samme alder er også Sognegade 2, Teglgade 11-13 og 21, Vestergade 8-10 (Gamle Skole), Torvet 6 (Hotel Postgården) og Østergade 5A, 5B og 7A.

I de første årtier af 1800-tallet vandt klassicistiske empirehuse indpas, herunder Kirkegade 6 (1835-37), Teglgade 18 (ca. 1860) samt Østergade 20 (1852) og Østergade 37 (1860), begge påvirket af senklassicismen.

En af de første grundmurede bygninger var Råd- og Arresthuset, Torvet 1, der blev opført 1821-22 i én etage efter en tegning udført af C.F. Hansen, dog med en lokalt udformet fronton. Huset blev i 1914 forhøjet med en etage af den lokale arkitekt Carl Lundqvist, der bibeholdt frontonen.

Cementfabrikkerne Cimbria, Dania og Kongsdal blev opført i hhv. 1873-74, 1886-87 og 1907-08. Fabrikkerne blev bygget på kanten af nogle store kalkbakker mellem Mariager og Hadsund. Cementindustriens indtog medførte også opførelse af arbejderboliger. På Daniavej blev disse opført i årene 1890-92 som gule længehuse i en lige række. Funktionærboligerne og den store direktørvilla markerer sig med deres individuelle villakarakter, haver og fjordudsigt. Tilbage står i dag de største fabriksbygninger, der nu er blevet til en erhvervspark.

Villaerne i kvarteret omkring Rosengade og Havnegade er præget af Bedre Byggeskik-stilen. I 1926 tegnede Lundqvist den nyklassicistiske stationsbygning i Mariager, der i alt væsentligt står uændret i dag, nu som et af kommunens rådhuse.

Mellem 1930 og 1960’erne havde Mariager Havn sin egen kulkran, og på initiativ af Foreningen Havnens Venner blev havnekranen fredet i 1992, samtidig med at det unikke kulturhistoriske havnemiljø blev bevaret. Kranen blev gennemgribende restaureret i 2006.

Åndssvageanstalten Sødisbakke blev opført 1938-39 på Havndalvej af C.F. Møller, og arkitekturen minder meget om Aarhus Universitet, der blev opført i samme periode, bl.a. ved anvendelsen af samme gule mur- og tagsten.

Efter en indbudt konkurrence fik Torben Poulsen og Jacob Blegvad til opgave at opføre en ny skole i Mariager. Skolen stod færdig i 1962 på et højt placeret terræn i byens vestlige udkant på Hjulhusvej 3; den overbevisende indpasning i landskabet og karakterfulde udformning af bygningselementerne vakte opmærksomhed i samtiden.

Akzo Nobel Salt A/S’ bygning blev opført i 1966 med Preben Hansen som primær arkitekt. Den er præget af rationelle overvejelser med hensyn til bygningernes indbyrdes placering, højde, drøjde og materialevalg. Salt nedbryder jern, beton og kalkfuger, så derfor er trykimprægneret træ anvendt i så vid udstrækning som muligt. Op til en højde af 270 cm er facaderne gult murværk, herover er de beklædt med grå bølgeeternit på bindingsværk eller træåse. Den bevidste konstruktivisme kommer til udtryk ved, at alt bygningsstål er rødmalet både indvendigt og udvendigt, mens stål, der bærer procesanlæg, er blåmalet, og tankene sortmalede.

Videre læsning

Læs mere om Mariager

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links