De ældre bindingsværksbygninger i Mariagerfjord Kommune er som regel opført på syldsten med fodrem og bindingsværk af fyrretræ, sjældnere af egetræ. Fra 1800-tallets midte vandt de grundmurede bygninger indpas i takt med teglværkernes udbredelse, og senere medførte cementfabrikkernes fremstilling af cementsten, at disse blev anvendt i stor udstrækning til pudsede huse.

Marksten var et nærliggende byggemateriale i landbrugsbyggeriet, og mange landbygninger med kvaderhuggede og kløvede kampestensmure vidner om en nu forsvundet fornem stenhuggertradition. En billigere version var at anvende kampestenene uforarbejdede som fyldsten i grovstøbte ydervægge, hvor fugerne mellem de fremspringende marksten blev opstreget for at pynte på resultatet. Væggene kunne også være pudsede eller kalkede for at skjule den primitive byggeteknik.

Både på landet og i landsbyerne var de ældre gårde forholdsvis store og ofte firlængede med fritliggende stuehus og U-formede stald- og ladebygninger omkring gårdspladsen, som det bl.a. ses i den østlige del af Vester Tørslev.

På egnen findes der mange husmandssteder fra begyndelsen af 1900-tallet, ofte opført efter typetegninger og placeret med regelmæssig afstand langs vejene. De fleste er i dag ombyggede og drives som fritidslandbrug af folk, som har andre primære erhverv.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byggeskik