Spentrup Præstegårds grundmurede stuehus ved foden af kirkebakken er opført af præst Peder Daniel Blicher 1794‑95 med genanvendte, tidlig middelalderlige kirkekvadere i soklen. Bygningen fremtræder gulkalket med rødt tag i klassicistisk stil med en klart disponeret vinduesflugt samt et indgangsparti fremhævet af glatte pilastre med triglyfkapitæler. Brugen af disse kapitæler var karakteristisk for bygmesteren Anders Kruuse, som var yderst virksom på Randerskanten, og derfor tilskrives bygningen ham.

Bygningen fremstår herskabelig ude som inde og vidner om bygherrens velstand og det store præstegårdstilliggende på 12 tønder hartkorn. Præstegårdsbygningen blev fredet i 1918, mens bindingsværksavlslængerne, som oprindelig flankerede den, blev revet ned i 1920’erne.

St.St. Blicher

I mindestuen i Malvinas Hus, der er opkaldt efter St.St. Blichers datter, kan man bl.a. se Blichers skrivebord.
.

St.St. Blicher efterfulgte farbroderen Peder Daniel Blicher i embedet i Spentrup fra 1825 til 1847 og giftede sig med dennes unge enke Ernestine. Fra Spentrup Præstegård udgik i disse år St.St. Blichers omfattende forfatterskab og politiske aktiviteter. På præstegårdens mark opførte han et bassin til svømmeundervisning af egnens drenge, som i dag kan anes i præstegårdshavens sydvestlige del. Også Blichers interesse for det landbrugsfaglige satte sig klare lokale spor i bl.a. Steen Blichers Plantage på omkring 247 ha, der ligger nord for Spentrup.

På kirkegården ligger Blicher begravet sammen med Ernestine. Ved siden af præstegården ligger Sognegården og Malvinas Hus, hvor Blichers yngste datter boede. Tilsammen udgør bygningerne og området et unikt kulturhistorisk miljø. I Malvinas Hus, der også har været forpagterbolig til præstegården, er der i dag mindestue for Blicher. I 2016 donerede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 4,3 mio. kr. til restaurering af præstegården i Spentrup.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde

Eksterne links