Faktaboks

Anders Kruuse
Født
24. november 1745, Horsens
Død
14. februar 1811, Horsens
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Anders Kruuse blev bemærket af C.F. Harsdorff, da denne i 1780 var i Horsens for at lede opførelsen af et palæ for russiske, landsforviste prinser og prinsesser. Byggesagen bestod i sammenlægningen af 2 eksisterende gårde på Torvet. Hans Næss skulle være konduktør, og K. skulle have byggearbejderne i entreprise. Harsdorff fremhævede K. som et eksempel på, at akademiundervisningen gjorde nytte i provinsen og bemærkede, at K. havde stor betydning for, at flere af byens strøg var "af et fortreffelig udseende". K., der kort forinden havde nedsat sig som bygmester i byen, havde hurtigt oparbejdet en stor kundekreds, og sammen med billedhuggeren Jens Hiernøe har han ansvaret for, at Horsens i en periode omkring 1800 var provinsens mest moderne by.

K.s hovedværk, overhovedet et hovedværk i jysk 1700-tals arkitektur, findes dog i Randers, nemlig tøjhuset og kaserneanlægget. Her viser K. klart sit forhold til læremesteren, N.-H. Jardin. K.s huse, med antikke ornamenter på facaderne, var velproportionerede, og afslører ham som en talentfuld elev af Akademiet, men han delte sin tids fuldkomne mangel på forståelse for ældre tiders arkitekturskatte, som det ses af den næsten voldelige ombygning af Mariager Klosterkirke. K.s sjældent lykkelige karriere som arkitekt skyldes både hans faglige dygtighed og hans forretningssans, som tidligt kom frem ved erhvervelsen af ejendomme i Horsens, hvor der i denne periode herskede en stor byggeaktivitet. Hans evne til at erhverve, ombygge og videresælge bygninger var ret enestående. Harsdorffs ord om K.s evner blev i alle fald læst af minister O. Høegh Guldbergh fra Horsens, der som stiftsamtmand i Århus fra 1784 inddrog K. i flere offentlige byggesager. Ved K.s død i 1811 besad boet 7 ejendomme i byen og 98 tdr. land af bymarken.

Genealogi

Kruuse, Anders Christensen, 1745-1811, arkitekt. *24.11.1745 i Horsens, ?14.2.1811 smst., begr. smst. Forældre: Skipper, handelsmand Christen K. og Karen Andersdatter Hiernøe. ~21.2.1772 i Horsens med Ane Kierstine Garmer, døbt 26.3.1747 smst., ?2.6.1826 smst., datter af Hans Henrik Albrechtsen G. og Johanne Nielsdatter.

Uddannelse

Formentlig i murerlære hos sin stedfar Christen Christensen Stobberup; Kunstakad. Kbh. (N.-H. Jardin) 1764, lille sølvmed. 1764, st. sølvmed. 1765, deltog uden held i konk. om st. guldmed. 1766-69.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links