Triumfvæg.
.

Korbue mod nord. Maria og Johannes.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og loftsrum over hvælv. Malerierne er dateret til 1190-1210 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Spentrup Kirke forestiller Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), allegorier, dyr, dommedag og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne musetrappe, menneske, dyr og væsen og mæander.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Meget bevaringsværdig". Både motivet Ecclesia og Synagogen (kirken og jødedommen), der hhv. holder kalken for at opsamle Kristi blod og fører lansen op i side ved Kristus, her som Korslammet, men også placeringen i korbuen som supplement til et korbuekrucifiks, er helt enestående i Danmark. Alene derfor er udsmykningen særdeles bevaringsværdig. Hertil kommer, at malerierne er af høj kvalitet og rimeligt velbevarede. Fragmenterne over hvælv viser, at det værksted, som har udsmykket korbuen og triumfvæggen, også har dekoreret skibets øvrige vægge, i det mindste nordvæggen og sydvæggen. Maleriet er af meget høj kvalitet.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Behandlingskrævende". De romanske kalkmalerier i korbue, på triumfvæg og skibets nordvæg er overordnet set i en tilfredsstillende bevaringstilstand, men der er enkelte større revnedannelser i korbuens top, gennem synagogefiguren samt på triumfvæggens søndre parti, som bør undersøges nøjere. I begge tilfælde kan omkringliggende puds have løsnet sig fra underlaget. På triumfvæggen er allerede mindre stykker faldet af. Korbuens maleri er noget tilsmudset og ville æstetisk komme til at fremstå smukkere og maleriets høje kvalitet komme mere til sin ret, hvis det blev genrestaureret. (Tilstand august 2006). Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Malepuds på triumfvæg samt på de tilstødende langmure er meget løs, og der er behov for fastlægning og kantsikring. (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Spentrup Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Vistnok endnu i romansk tid fik skibet en vestforlængelse i granitkvadre. Herover er i sengotisk tid i skibets halve bredde opført et tårn, hvis overdel er i munkesten. Kor og skib har sengotiske hvælv. Våbenhuset på skibets sydside er fra 1800-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links