Væggens midtfelt. Kristus på korset.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1592 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Vissingværkstedet (o. 1480-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Linde Kirke forestiller scener fra det nye testamente, allegorier, dyr, Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, apostle, djævle, Maria (Jesu moder), dommedag og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, strøornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, ranke og blad og blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Der er rester efter to eller tre kalkmaleriudsmykninger i kirken. Den ældste en ornamental udsmykning af korets hvælv. Korets vægge er udsmykket nogle årtier senere. Kun maleriet på nordvæggen er bevaret, men er særdeles bevaringsværdig. Det er det eneste maleri med dette motiv, det levende kors med Ecclesia (kirken) og Synagogen (jødedommen), der er bevaret i Danmark. Til trods for kalkmaleriets nedbrudte stade er det udført i en høj kunstnerisk kvalitet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. På korets nordvæg er maleriet partiel blevet aftrukket og genopsat med gaze som bærende underlag. Gazen har løsnet sig og med den farve- og kalklag. Maleriet bør undersøges med henblik på behandling. Kirkens øvrige kalkmalerier er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Linde Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Skibet har fladt loft, mens koret fik hvælv o. 1500. Korbuen er udvidet – vist nok i 1591-92. Mod vest er et sengotisk tårn opført i genanvendte kvadre nederst og munkesten øverst. På skibets sydside er et våbenhus fra 1837.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links