Matthæus, Bartholomæus, en uidentificeret biskop, Andreas.
.

Jakob d. æ. og Thomas, for neden en hund eller ulv med noget i gabet.

.

Peter og Mattias, for neden en løve.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1523 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Hvornumværkstedet (o. 1490-1510), Sødringværkstedet (o. 1490-1505) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Udbyneder Kirke forestiller dagligliv, scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie, og dommedag. Malerierne viser Andreas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Matthæus (Apostel), Cosmas (Helgen, læge), Damian (Helgen, læge), Filip (Apostel), Hieronymus (Kirkefader, kardinal), Jakob den Ældre (Apostel), Matthias (Apostel), Peter (Apostel), Thomas (Apostel), Jakob den Yngre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Simon (Apostel), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Mikael (Ærkeengel), Helligånden, Gud (Vor Herre), Dorothea (Helgeninde), Anna (Jomfru Marias moder), Nikolaus (Helgen, biskop af Myra), Jørgen (Helgen, ridder), indskrifter, bomærker, våbenskjolde, dyr, vrængefigurer og masker, engle, djævle, fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, frugt og bær, passerroset, ranke og blad, bånd, stjerne, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag og beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kirken er blevet udsmykket i hvælvene tre gange inden for ca. 30-40 år, hvor specielt de to sidste bevidst er malet som supplement til hinanden. Scenerne er righoldige på detaljer. De to kongelige våbner for Christian II og hans dronning Elisabeth daterer den sidste udsmykning inden for få år.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I både korets og skibets hvælv er der udbredte fugtskader. I flere kapper ses større mikrobielle angreb i form af lyserøde bakterier. Derudover er malerierne kraftigt tilsmudsede og fremtræder med mange misfarvninger. En del misfarvninger optræder i reparationer og retoucheringer.

Kirken

Udbyneder Kirke har senromansk kor og skib opført ca. 1200-25 i munkesten. I sengotisk tid er koret forlænget mod øst og skibet mod vest – begge tilbygninger i munkesten. I samme periode blev korbuen udvidet, og kor og skib blev overhvælvet. Ligeledes fra sengotisk tid stammer et vesttårn opført i munkesten over nogle skifter af granitkvadre og med samtidigt hvælv i tårnrummet. Tårnets overdel er senere stærkt ommuret. Våbenhuset på skibets nordside er også sengotisk.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links