Ornamentik langs bue.
.
Korsfæstelsesgruppe og våbenskjolde.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1505 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Sødringværkstedet (o. 1490-1505).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Albæk Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Dorothea (Helgeninde), Katherina af Alexandria (Helgeninde), våbenskjolde, vrængefigurer og masker, djævle og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Korsfæstelsens placering i korets østhvælv samt de fire våbenskjolde bidrager til viden om kalkmaleriernes anvendelse i senmiddelalderen foruden dekorationens alder og bidragsydere.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Korhvælvets malerier er i en tillfredsstillende bevaringstilstand, men der forekommer enkelte kraftige revneforløb, som kan skyldes bygningssætninger. Der kan endvidere iagttages en del svindrevner, hvilket sammen med de større revner kan betyde, at maleriet muligvis sidder løst. Derfor bør der udføres en forebyggende undersøgelse. Ældre reparationer er i vidt omfang kraftigt eftermørknede, og skæmmer det æstetiske udtryk. I korbuen er maleriet på vangen mod nord stærkt beskadiget, men der er tale om oprindelige skader, hvorfor det er tvivlsomt, om tilstanden kan forbedres. Af forebyggende grunde bør maleriets saltbelastning undersøges.

Kirken

Albæk Kirke har romansk kor og skib opført i kalksten. Murene er senere omsat især i skibet, og der er tilføjet en gesims i små teglsten. Koret har et sengotisk krydshvælv, mens skibet har et grathvælv med stikkapper fra renæssancen. I sengotisk tid er opført et vesttårn i munkesten med samtidigt hvælv i tårnrummet samt et våbenhus på skibets sydside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links