Østre kappedel. Sankt Augustin.
.
Vestre kappedelt. Paulus, en skade sidder i et træ.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1470-1511 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Dalbyovreværkstedet (o. 1470-1500) og Råbyværkstedet (o. 1505-1515).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Dalbyneder Kirke forestiller Gregor den Store (Pave, kirkefader), Hieronymus (Kirkefader, kardinal), Augustin (Kirkefader, biskop), Paulus (Apostel), Andreas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Ambrosius (Kirkefader, biskop), Peter (Apostel), Helligånden, Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Barbara (Helgeninde), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Dorothea (Helgeninde), Margaretha (Helgeninde), Apollonia af Alexandria (Helgeninde), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, dyder og laster, djævle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset, krabbeblad, musetrappe, ranke og blad, bånd, cirkel, firkant, rombe og trekant og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Som malerierne i kirkens hvælv fremstår i dag, er der to udsmykninger oveni hinanden. Den ældste er en ornamental udsmykning svarende til flere andre kirker mellem Mariager Fjord og Randers Fjord. Den yngste, malet af Råbyværkstedet, har en serie af fantasivæsener fra Mandervilles rejsebeskrivelser og findes kun i Danmark i Dalbyneder Kirke og Råby Kirke. De fortæller om samtidens opfattelse af omverdenen, specielt de fjerne steder, som er omtalt i datidens rejsebeskrivelser.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i kor og skibs hvælv samt på nordvæggen i tårnrum er moderat tilsmudsede, men i en generelt tilfredsstillende bevaringstilstand. En del af skibets hvælvudsmykning er fragmentarisk bevaret. Enkelte motiver har udbredte tab af farvelag, som formentlig er fremkommet ved afskrab af farvelaget før overkalkning. Især i skibets vestfag ses gulnede misfarvninger, som kan skyldes fugtindtrængning i hvælv. Kun korbuens ornamentale udsmykning har behov for behandling i et begrænset område mod syd, hvor der på grund af salte finder en aktiv nedbrydning sted.

Kirken

Dalbyneder Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Korbuen er muligvis senere udvidet. I sengotisk tid fik koret et krydshvælv og skibet to otteribbede hvælv. Ligeledes fra sengotisk tid er vesttårnet, der er jævnbredt med skibet og opført i genanvendte kvadre og munkesten og med samtidigt hvælv i tårnrummet. Fra omtrent samme periode er på skibets sydside det nyromanske våbenhus, der er opført i munkesten som erstatning for et tidligere våbenhus.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links