Ornamental udsmykning på ribber og langs bue samt i kapperne.
.

Kappeflige mod nordvest.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1630 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Dalbyovreværkstedet (o. 1470-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Gassum Kirke forestiller vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset, bånd, træ og busk, krabbeblad, stjerne og beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Skibets to hvælv er udsmykkede med en enkel dekoration, som findes i flere kirker omkring Randers Fjord. Derudover har murværket under prædikestolen en kalkmalet dekoration, hvilket er usædvanligt.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I skibets to hvælv forekommer enkelte sætningsrevner. Malerierne er i mindre omfang tilsmudsede – undtagen maleriet i 2. fags vestkappe, der er kraftigt tilsmudset, hvilket skyldes indblæsning fra varmluftanlæg.

Kirken

Gassum Kirkes romanske kor og skib er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. I sengotisk tid fik koret et og skibet to krydshvælv, og korbuen blev udvidet. Det sengotiske vesttårn er bygget i munkesten og genanvendte granitkvadre. Tårnet, der har samtidigt krydshvælv, har siden 1846 fungeret som våbenhus. Korets og skibets romanske dele står i blank mur, mens tårnet og korets gavltrekant er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links