Ornamental udsmykning på og langs ribber, langs bue og i kappe.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1480-1604 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Vissingværkstedet (o. 1480-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Kastbjerg Kirke forestiller indskrifter, våbenskjolde, Kristus, allegorier, dyr, vrængefigurer og masker, Kristus/Jesus (Guds søn) og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, ranke og blad, blomst (stilistisk), stjerne, cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, bånd og vase og buket.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret to udsmykninger. Korets og skibets hvælv skønnes at være udsmykket af samme værksted, formentlig umiddelbart efter hvælvslagningen. På korbuens nordre vange er gengivet tre våbenskjolde dateret 1604.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i korets og skibets hvælv er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand. Maleriet på skibets 1. fags nordvæg er kraftigt tilsmudset og står med afskallede kalk- og farvelag, hvilket formentlig skyldes luftindblæsningen fra varmeanlægget placeret umiddelbart under maleriet.

Kirken

Kastbjerg Kirke består af romansk kor og skib opført af granitkvadre over profileret sokkel. Tårnet i vest er fra sengotisk tid, mens våbenhuset mod syd er opført i slutningen af 1800-tallet. Korets ene og skibets tre krydshvælv blev indbygget i sengotisk tid, formentlig samtidig med at korbue blev kraftigt udvidet. Kor og skib står fortrinsvis i blank mur, mens tårn og våbenhus er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links