Scener fra Jesu barndomshistorie og Kristi lidelseshistorie.
.
Sydvæg mod øst. Kvinderne ved graven.
.
Hovedfrise mod øst. Kvinderne ved graven. Maria Magdalene, Maria Kleofas og Maria Salome.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1115-1125 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Råstedværkstedet (o. 1100-1125).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Råsted Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, skabelsen og syndefaldet og Kain og Abels historie. Malerierne viser Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Johannes (Apostel), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Peter (Apostel), Paulus (Apostel), Djævelen (Satan), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Mikael (Ærkeengel), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Herodes Antipas (Landsfyrste), Herodes den Store (Konge), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Abel (Fårehyrde), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Kain (Agerdyrker), fabelvæsener og fantasivæsener, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, arkitektur og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne mæander, cirkel, firkant, rombe og trekant, blomst (naturalistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen, som er udført af Råstedværkstedet, er en ud af to kendte fra dette værksted. Ingen anden dansk kirke har bevaret en tilsvarende fuldstændig udsmykning af kor og triumfvæg fra romansk tid. Derudover er motiverne, først og fremmest Lidelseshistorien i koret, særdeles bevaringsværdig på grund af motivernes sammensætning og detaljer, som ikke kendes fra andre romanske udsmykninger. Triumfvæggens Traditio-legis motiv kendes fortrinsvis fra samtidige døbefonte og tympanonstene, men er sjælden som kalkmaleri. Gengivelserne af Mikael Dragedræber og den nu forsvundne Maria med barnet over sideraltrene fuldender udsmykningen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne på korets vægge har i større områder udbredte angreb af lyserøde bakterier. Endvidere synes der at ligge et gråligt slør over dele af malerierne i kor, hvilket muligvis kan henføres til fugt samt rumklima. Korbuens og triumfvæggens malerier er i tilfredsstillende bevaringstilstand. Det anbefales at foretage en forebyggende undersøgelse af kirkens klima og dets indflydelse på korets malerier.

Kirken

Kor og skib er opført i romansk tid. Koret er bygge af kridtstenskvader og har skråkantsokkel. I skibets mure er rå granit iblandet kridtsten. Det sydvendte våbenhus er tilføjet i senmiddelalderen, mens tårnet i vest muligvis er noget yngre, begge af munkesten. Både kor og skib har flade lofter. Hele kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links