Sparre på ribber fra ældste udsmykning.
.
Passerroset som topornament fra ældste udsmykning.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1450-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Haldværkstedet (o. 1515 – 1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Hald Kirke forestiller scener fra det nye testamente og dommedag. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Andreas (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Matthias (Apostel), Simon (Apostel), Thomas (Apostel), Kjeld (Dansk helgen), Olav den Hellige (Norsk konge), Petrus Martyr (Helgen, dominikanermunk), Bartholomæus (Apostel), Filip (Apostel), Jakob den Yngre (Apostel), Johannes (Apostel), Matthæus (Apostel), Dionysius (Helgen, biskop), Laurentius (Helgen, ærkediakon), dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, strøornamenter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, passerroset, blomst (stilistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I korets hvælv er to udsmykninger. Den ældste ses kun på ribberne som sparrer foruden en passerroset i ribbekrydset. Den yngste er malet i hvælvets kapper og gengiver Dommedag foruden stående apostle og helgener. Blandt helgenerne er den lokale Sankt Keld af Viborg, som kun er gengivet få steder i Danmark. Derudover er korbuens malerier bevaret intakt og kan herved sættes ind i den liturgiske sammenhæng med malede sidefigurer til korbuekrucifikset og med sidealterudsmykninger nedenunder på begge sider. Fra dette værksted, Haldværkstedet, kendes indtil videre kun tre udsmykninger. De to øvrige er i Harridslev kirke og Oue kirke.

Malerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Hald Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. I sengotisk tid er korbuen udvidet og kor og skib overhvælvet. Alle tilbygning er fra o. 1500 og hovedsageligt opført i munkesten: Hvælvet sakristi på korets nordside, højt våbenhus på kirkens sydside samt vesttårnet med samtidigt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links