Planteornamentikbort på apsisbuen.
.

Apsisbue mod nord.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor, hovedskib, tårn og loftsrum over hvælv. Malerierne er dateret til 1175-1641 (1620-1750 Barok og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ålum Kirke forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, topornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), ranke, blad og sparre.

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdige. Kalkmalerierne i kirkerum er meget bevaringsværdige. Kalkmalerierne over hvælv er til en vis grad bevaringsværdige. På kirkens hvælv og vægge samt vindues lysninger er bevaret en usædvanlig som er dateret ved indskrift 1641. På triumfvæggen under den sydøstlige flig og over hvælv i kor og skib er bevaret små rester af kirkens første udsmykning.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerier over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerier i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Kalkmalerierne i kirkerum er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand. (August 2015) Over hvælv er bevaret fragmentariske farvespor på korets østvæg, sydvæg og nordvæg samt på skibets sydvæg og nordvæg. Malepudsen er i stort omfang gået tabt. Pudsen, som er bevaret, sidder løs og har behov for kantsikring og fastlægning. (Maj 2011) Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Ålum Kirkes apsis, kor og skib er bygget i romansk tid af granitkvadre på dobbeltsokkel. Det sydvendte våbenhus synes tilføjet i sengotisk tid. Vesttårnet er forneden med genanvendte granitkvadre og profileret sokkel, foroven af munkesten. Trappetårnet er bygget mod syd. Klokkestokværk og gavle er murede i renæssancestil. Kor og skib er overhvælvet med krydshvælv i gotisk tid. Kirkens romanske dele står i blank mur, mens de senere tilføjelser er rødkalket med hvide detaljer.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links