Bønnen i Getsemane Have.
.
Judaskysset og Tilfangetagelsen.
.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1515-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Haldværkstedet (o. 1515 – 1525).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Harridslev Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Peter (Apostel), Malkus (Tjener), Kajfas (Ypperstepræst), Herodes Antipas (Landsfyrste), våbenskjolde, fabelvæsener og fantasivæsener og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen er særdeles bevaringsværdig på grund af, at der kun er bevaret tre udsmykninger fra dette værksted, de andre i de nærliggende Hald og Oue kirker, og de bør ses som supplement til hinanden hvad angår værkstedet brug af forlæg og variationer inden for scenerne. Flere af scenerne har derudover detaljer og elementer, som ikke er iagttaget i andre udsmykninger. Specielt er det usædvanligt, at forhørsscenerne foregår i det fri, Kristus bliver ført for Kajfas med bind for øjnene og at flere dyr indgår i forhørsscenerne. Peters tilstedeværelse i Kristus for Kajfas og at en bøddel har en hund i bånd i samme kappe er helt enestående i dansk kalkmaleri.

Malerierne i skibets hvælv er i en god bevaringstilstand. Udsmykningen i skibets 1. fag er retoucheret i større omfang, men der er dog en del oprindelig maleri bevaret. I skibets 2. fag er østkappen nyafdækket og maleriets fundtilstand bevaret, men skader udbedret med farveretouch.

Kirken

Den hvidkalkede kirke består af romansk kor og skib i granitkvadre med partielt bevaret skråkantsokkel. Korbuen blev omdannet i gotisk tid og både kor og skib fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Det sengotiske vesttårn er bygget af munkesten med genanvendt skråkantsokkel og granitkvadre i de nedre partier. Hvælvingen i tårnrummet kan være samtidig. Det sydvendte sengotiske våbenhus er i munkesten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links