Peter og Paulus fra yngste udsmykning.

.
Jakob d. æ. og Jakob d. y fra yngste udsmykning.
.
Veronikas svededug.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1515 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Dalbyovreværkstedet (o. 1470-1500) og Råbyværkstedet (o. 1505-1515).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Råby Kirke forestiller Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Jakob den Yngre (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Matthias (Apostel), Kristus, Kristus/Jesus (Guds søn), Judas Thaddæus (Apostel), Simon (Apostel), Gertrud af Nivelles (Helgeninde, abbedisse), Margaretha (Helgeninde), Dorothea (Helgeninde), Agathe (Helgeninde), Apollonia af Alexandria (Helgeninde), Barbara (Helgeninde), Katherina af Alexandria (Helgeninde), fabelvæsener og fantasivæsener, dyder og laster, dyr, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, træ og busk, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, ranke og blad, knækbånd, frugt og bær, musetrappe, bånd, krabbeblad og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen består af to dekorationer over hinanden, hvor den ældste på ribber og buer senere er blevet integreret i den yngre dekoration. Denne udsmykning er malet af Råbyværkstedet, som indtil videre kun kendes i Dalbyneder Kirke. Råby Kirkes motiver supplerer de i Dalbyneder Kirke og fortæller om samtidens opfattelse af fantasivæsner, gengivet i Mandervilles rejsebeskrivelse, og den betydning man tillagde dem.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. 1. etape af istandsættelse af skibets 2. fags sydkappe, vestkappe og nordkappe er afsluttet i 2005. Bevaringstilstanden for kirkens øvrige udsmykninger er tilfredsstillende. Der er tilsyneladende en tendens til kraftigere tilsmudsning af de østvendte kapper i skib samt korets vestvæg. Der er udbredte svindrevner i hvælvenes kapper.

Kirken

Råby Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. O. 1500 er korbuen udvidet, og der er indbyggget ottedelte hvælv i kor og skib. På skibets nordside er et højt våbenhus fra o. 1500 opført i bæltemuring af røde og gule munkesten. Mod vest et bredt sengotisk tårn opført i kvadre og munkesten og med samtidigt hvælv i tårnrummet og trappehus mod nord. En tidligere udbygning på skibets sydside er nu forsvundet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links