Tre apostle stående under arkadebuer, Johannes, Jakob d. æ. og Paulus.
.
Tre apostle stående under arkadebuer, uidentificeret, Judas Thaddæus med kølle og Simon med saven.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1515-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Haldværkstedet (o. 1515 – 1525).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Oue Kirke forestiller Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Matthias (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Simon (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Paulus (Apostel dommedag) og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, topornamenter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne Blomst, stilistisk, Ranke og blad og Blomst, naturalistisk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kalkmalerierne er udført af samme værksted, Haldværkstedet, som de langt større bevarede udsmykninger i de nærliggende Hald og Harridslev kirker. I Oue kirke er kun bevaret kalkmalerier i korhvælvet, hvor scenerne, Dommedag og apostlene har stor lighed med de i Hald, dog er de i Oue mere opmalede.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i korhvælvet er i en forholdsvis god bevaringstilstand, men skæmmes af udbredte misfarvninger, som kan skyldes fugt, hvilket bør undersøges. Endvidere er der tegn på, at der kan være aktive salte i østkappen, hvor der ses enkelte punktvise afskalninger.

Kirken

Romansk kor og skib er opført i granitkvadre på en profileret sokkel. Mens skibet har fladt loft, har koret et krydshvælv. Den sengotiske vestforlængelse af skibet har kvaderklædte kampestensmure og har tidligere haft et tårn. Efter en fuldstændig ombygning af tårnet i 1776 er dele af det oprindelige tårn dog kun bevaret i det nuværendes nordside. Det sydvendte våbenhus bygget af genanvendte kvadre og tegl stammer formentligt fra samme periode som tårnomdannelsen. Kor og skib står i blank mur samt de genanvendte kvadre på tårn og våbenhus mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links