Korbue mod syd.

.

Kragbånd i koret mod syd.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1440-1460 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Nørre Onsild Kirke forestiller rankeslyngornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Usædvanlig udsmykning af korbue med indskrift og variation i ornamentikken.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet i korbuen er ujævnt tilsmudset. I korbuens top ses et par revnedannelser i fuger.

Kirken

Nørre Onsild Kirkes romanske kor og skib er bygget i granitkvadre på skråkantsokkel. Koret har gotisk krydshvælv, mens skibet har fladt loft. Den oprindelige korbue er bevaret. Vesttårnet er i sen middelalder opført i munkesten med 7-8 skifter i genanvendte granitkvadre forneden. Tårnet har fladt loft. Kirkens granitpartier, der er stærkt omsatte, står i blank mur, mens den øvre del af tårnet er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links