Korsbæringen.
.
Gruppe mod vest, Maria, Johannes og Josef af Kyrene.
.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og korsarm. Malerierne er dateret til 1460-1750 (1375-1475 Gotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Mariager Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), indskrifter og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk) og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Eneste bevarede middelalderlige kalkmaleri i klosterkirken. Maleriet har sandsynligvis været en del af en større udsmykning i kirkerummet. Maleriets kunstneriske kvalitet kan fremdeles ses i ansigternes detaljerigdom og udførelse.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet på skibets nordvæg er lettere tilsmudset, og der ses en del mindre op- og afskalninger i farvelag og kalklag. Fortrinsvis i den vestligste del af motivet og i udpræget grad i fuger.

Kirken

Af Birgittinernes treskibede klosterkirke fra omkring 1460-80 er kun vestpartiet med det middelalderlige munkekor samt vesttårnet og korsarmene i nord og syd endnu bevaret. Sidstnævnte er en rest fra klosterkirkens sideskibe efter en ombygning i 1780'erne. Indgangen er gennem den nordre korsarm. Korskirkens krydshvælvede østparti udgør koret, der stammer fra en gennemgribende ombygning i 1931-33, der erstattede et korparti fra 1780'erne. I sin oprindelige form stod midtskibets fem og korets to samt tårnrummets ene fag med krydshvælvinger, mens korsarmene havde stjernehvælv. Anlægget gennemgik en hårdhændet omdannelse i 1780'erne. Af sideskibe og midtskib stod herefter kun det vestligste fag tilbage. Tårnet blev samtidigt gjort lavere og fik opsat pyramidespir, ligesom midtskibets vestfag fik fladt loft. De to sideskibsfag samt munkekoret og tårnrummet beholdt dog deres hvælvinger. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links