Indskrift med dateringen 1574.

.
Kalkmaleri fra Falslev Kirke
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1475-1574 (1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Falslev Kirke forestiller indskrifter og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret en indskrift på korets sydøstre hvælvpille samt et indvielseskors på korets nordvæg. Markeringerne af korets ribber er fra nyere tid og indgår derfor ikke i registeringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Indskriptionsfeltet på sydøstre hvælvpille i kor er misfarvet, har revnedannelser og flere ikke aktive mindre skader i kalk- og farvelag. Malerierne i korets hvælv og på korets nordvæg er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Falslev Kirke består af romansk kor og skib opført af granitkvadre på skråkantssokkel. I sengotisk tid fik koret et krydshvælv og nogenlunde samtidig blev mod vest opført et tårn af genanvendt materiale og munkesten. Fra samme tid stammer våbenhuset mod nord. Kirkens romanske dele står i blank mur, mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links