Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Dalbyovreværkstedet (o. 1470-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Muligvis Maria med barnet, hvilen under Flugten til Ægypten.
.
Kalkmaleri fra Sem Kirke
.

Kalkmalerierne i Sem Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, engle, dyr, Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, passerroset, træ og busk, blomst (stilistisk), cirkelslag, bueslag, ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret to udsmykninger. I korets hvælv en sengotisk ornamental udsmykning sædvanlig for egnen omkring Mariager Fjord. På skibets triumfvæg er bevaret et fragment formenligt fra Jesu Barndomshistorie, muligvis en usædvanlig gengivelse af Flugten til Ægypten.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, på trods af at de er ujævnt tilsmudsede, hvilket kan skyldes anvendelse af levende lys. Triumfvæggens maleri har løbere efter vand ned over maleriet.

Kirken

Sem Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Skibet har bjælkeloft, mens koret har et sengotisk, ottedelt hvælv. Ligeledes sengotiske og opført i genanvendte kvadre samt munkesten er vesttårnet, der har hvælvet tårnrum, og våbenhuset på skibets nordside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links