Ornamental udsmykning på ribber og langs bue.

.

Sladrehul i østre flig.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1175-1500 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Dalbyovreværkstedet (o. 1470-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Svenstrup Kirke forestiller topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag, bueslag, passerroset, træ og busk, stjerne og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Enkel ornamental udsmykning i korets hvælv tilsvarende mange andre kirker i området mellem Mariager Fjord og Randers Fjord. I kortes nordvindue en romansk udsmykning, der vidner om, at korets vægge har været udsmykkede i romansk tid.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i koret fremstår misfarvede og tilsmudsede. I korets sydkappe og nordkappe større revneforløb fra skjoldbue og op i kapper.

Kirken

Svenstrup Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Skibet har bjælkeloft, mens koret fik et otteribbet hvælv i slutningen af 1400-tallet. Vesttårnet i munkesten og genanvendte kvadre er opført i anden halvdel af 1500-tallet og har renæssance-grathvælv i tårnrummet. Våbenhuset på skibets sydside er fra nyere tid. Dets murværk indeholder en del genanvendte kvadre og er stærkt ommuret med små mursten o. 1860.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links