Ornamental udsmykning på og langs ribber, på og langs bue og passerroset i kappen.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1490-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Vissingværkstedet (o. 1480-1510).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Tvede Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), dyr, allegorier, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, passerroset, ranke og blad og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret en enkel udsmykningen i korets hvælv med pelikanen, der hakker sig i sit bryst.

Kalkmalerierne i korets hvælv er i en generelt set tilfredsstilende bevaringstilstand på trods af en del revnedannelser i form af svindrevner og revner langs lejefuger.

Kirken

Tvede Kirkes romanske kor og skib er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Koret har sengotisk krydshvælv, og korbuen er ved overhvælvingen blevet udvidet. Skibet har fladt bjælkeloft. Vesttårnet i genanvendte kvadre og munkesten stod færdigt 1584. Tårnet har samtidigt grathvælv og har bredde som skibet. Fra slutningen af 1700-tallet er et sydvendt våbenhus og et nordvendt kapel, der begge er bygget i tegl. Kor og skib står i blank mur, de øvrige bygningsdele er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links