Råstrup kendes i kildematerialet fra 1348, hvor godset tilhørte adelsslægten Glob, der i senmiddelalderen stod særdeles stærkt i Thy. Albret Skeel til Fussingø lod i midten af 1500-tallet nye bygninger opføre på Råstrup. I hovedbygningen indgår murværk fra tre århundreder. Albret Skeels renæssancehus er for længst væk. Men i tilknytning til bindingsværkslænger af ubestemmelig herkomst opførtes i 1775 en to etager høj hovedbygning. I 1848 blev dette hus delvis nedrevet og erstattet af den nuværende hvidpudsede hovedfløj i ét stokværk med halvvalmet tegltag og empiredøre mod gårdspladsen. I 1960 blev husets fem fag brede midterparti fremhævet med blotlagte røde mursten, refendfugede liséner og med en ekstra etage under en profileret segmentbuet frontispice. Gårdspladsen syd for hovedbygningen er helt omsluttet af store avlsbygninger fra ca. 1932.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Thisted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links