Lyngholm ligger ved Hvidbjerg Å. Mellem åen og hovedbygningen rejser sig borgbanken kaldet Lyngholm Voldsted. Her stod indtil 1836 et trefløjet borganlæg, der stammede fra middelalderen. Den nuværende hovedbygning på vestsiden af voldstedet er opført i årene 1836-38. Det langstrakte hus med frontispice på østsiden er gulkalket med et rødt halvvalmet tegltag. Til bygningen knytter sig et avlsgårdsanlæg opført 1910-14, men med rester af en bindingsværkslade fra 1614.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Thisted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links