Faktaboks

Toni Larsen
Født
5. december 1955, Frederiksberg
Titel
Digter, maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Toni Larsen debuterede 1984 som digter og i 1985 som billedkunstner. Siden har hun arbejdet med begge udtryksformer, til tider i en kombination af billede og digt. Hun har især beskæftiget sig med forskellige grafiske teknikker og blandformer samt fotografi og skulptur. Eksperimenterne er resulteret i dels monotypier i stort format, dels små linoleumstryk og ætsninger. Digtenes intensitet genfindes i de grafiske blade, der er karakteristiske ved antydninger af former, der næsten er genkendelige, men dog unddrager sig identifikation. De fremtræder i sarte farver som fragmenter og spor af en sansebar virkelighed, der understreges af den valgte papirsort og bearbejdning. L.s grafiske værk er fortættede, billedliggjorte digte og fremtræder som kunstnerens bearbejdning af lyde, synsindtryk og erfaring.

Genealogi

Larsen, Toni, *1955, maler, grafiker og digter. *5.12.1955 på Fr.berg. Forældre: Fuldmægtig, senere konsulent Jens Christian L. og sygeplejerske Gunhild Hansen. Ugift.

Uddannelse

Autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links