Torvet 24, Præstø
.
Torvet 24, Præstø
.
Torvet 24, Præstø
.

Torvet 24, Præstø ligger på Torvet 24 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Ejendommen er bygget af købmand H.C. Olsen i 1913 og blev opført i stedet for et bindingsværkshus i 12 fag.

Beskrivelse

Forhus beliggende som sidste hus i en husrække på Torvet i Præstø. Bygningen er grundmuret i to etager og står i rød blank mur med teglhængt heltag. Facaden har ni vinduesfag, hvoraf de fem midterste sidder i et svagt tilbagetrukket midtparti. Bygningen har granitsokkel med cementfuger, murværk er af håndstrøgne røde tegl, og er afsluttet af en muret udkraget gesims med tandsnit. Alle vinduer er hvidmalede småsprossede korspostvinduer, med ældre glas. Vinduerne har fladbuede stik og sålbænke af skifer. I bygningens midte sidder en tofløjet gråmalet fyldningsdør med overvindue og muret ramme med fordakning. Gårdsiden har sortmalet sokkel og pudset murværk, der er malet lysegult, samt gråmalede vinduer og havedør. I gårdsidens hjørnefag er trerammede vinduer, de øvrige er et- eller torammede i en uregelmæssig rækkefølge, samt en nedgang til kælderen. Gavlen mod øst har i gavltrekanten to vinduer, og herover en smal trekantet trappefrise. Vestgavlen ligger op ad nabobygningen, men rager et betydeligt stykke op over denne. Gavlen er pudset grå og har to vinduer med koblede rammer. Der er teglhængte brandkarme i gavlene og i tagfladen, mod gaden sidder fire støbejernsvinduer, mens der mod gaden er to nyere kviste. I tagryggen ses to skorstenspiber i røde tegl. Indvendigt er bygningen opdelt i seks lejligheder, to på hver etage forbundet af et trapperum. Trapperummes belægning varierer mellem klinker, terrasso og trægulv. Alle lejligheder har trægulve, nogle ældre andre nyere. Lofterne er delvist pudsede, og har delvist nyere gipslofter. Lejlighederne har nyere køkkener og badeværelser. De fleste døre er ældre fydningsdøre og foran alle vinduer er forsatsrammer.

Miljømæssig værdi

De miljømæssige værdier for forhuset knyttes til den centrale beliggenhed i byen og sammenhængen med Torvet, foran bygningen, og giver luft og lys. Gadens og Torvets belægning af brosten giver en autentisk atmosfære, og samler de mange omkringliggende byhuse til et homogent og traditionelt miljø.

Kulturhistorisk værdi

Forhusets kulturhistoriske værdier knytter sig primært til den bevarede funktion med flere lejligheder. Facadens vinduesplacering og den indvendige trappe afspejler opdeling af lejligheder. På østgavlen, under de to vinduer, ses en stor pudset rektangulær flade, der tidligere har været en reklame for byens hotel. Her ses stadig spor af den tekst, der engang udgjorde reklamen, og kan derfor knyttes til bygningen, som en lokal, kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi

Forhusets kulturhistoriske værdier knytter sig primært til den bevarede funktion med flere lejligheder. Facadens vinduesplacering og den indvendige trappe afspejler opdeling af lejligheder. På østgavlen, under de to vinduer, ses en stor pudset rektangulær flade, der tidligere har været en reklame for byens hotel. Her ses stadig spor af den tekst, der engang udgjorde reklamen, og kan derfor knyttes til bygningen, som en lokal, kulturhistorisk værdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links