Voldstedet Tranholm ligger i Mattrup Ådal. Det består af en ca. 5 m høj, omtrent oval banke, der måler ca. 200 m i længden og ca. 100 m i bredden. Den nordvestlige del af banken er i dag adskilt fra resten af en grusgrav fra nyere tid. En lavning deler bankens topflade i en sydlig og en nordlig del, men det er uklart, om dette er et oprindeligt træk, eller om det evt. stammer fra nyere tid, hvor der har stået en gård på banken. De lave og fugtige arealer, der også i middelalderen omgav voldstedet, har ydet beskyttelse mod eventuelle fjender. Adgangen til banken og til bygningerne, der engang stod her, foregik ad den ca. 100 m lange og 8 m brede vejdæmning, der fra det faste land i vest førte ud til voldstedet.

Tranholm er nævnt i et skøde, hvor Margrete 1. købte den af Johan Skarpenberg. Dronningen, der arbejdede målrettet på at begrænse adelens magt, formodes at have ladet Tranholm nedbryde, umiddelbart efter at hun i begyndelsen af 1400-tallet fik den i sin besiddelse. De tilliggende jorder udgjorde herefter et selvstændigt len, som fra midten af 1400-tallet blev pantsat til ejerne af Mattrup, der i 1573 mageskiftede sig til besiddelserne.

Videre læsning

Læs mere om middelalderlige voldsteder i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder