Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271049
Sted- og lokalitetsnummer
160603-61
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tranholm voldsted. Voldstedet består af en nærmest oval banke, der i nord-syd nåler ca. 200 m og i øst-vest ca. 100 m, og som hæver sig ca. 5 m over den omgivende mose. I bankens nordvestlige hjørne er der gravet en kløft. På bankens øst- og nordøstside fundamenter efter nedreven bygning. Fredningen omfatter foruden ovennævnte banke også den 100 m lange, 8 m brede og 0,5-1 m høje vejdæmning, der fra det høje land i vest fører ud til borgbanken. Fredningsgrænsen følger borgbankens og dæmningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1953
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Diverse sagsbehandling - Horsens Museum
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumTranholm voldsted, Klovborg sogn. Tilset 31.10.2011 af Helle Henningsen Stort, markant voldsted beliggende i sumpet område i Mattrup ådal. Kan meget vel være opbygget på baggrund af en naturlig banke i ådalen. Voldstedets oprindelige omkreds synes bevaret, mens den græsklædte topflades oprindelige udseende er udvisket meget pga. den gård, der har ligget på tomten i nyere tid. Det kunne dog se ud til, at anlægget har bestået af to dele, en nordlig og en sydlig, der har været adskilt af en øst-vestgående lavning. Voldstedets nordvestlige hjørne er afskåret fra resten af en dyb, slugtagtig lavning, der formodentlig er menneskeskabt. Derved er bankens nordvestlige hjørne blevet en selvstændig knold. Om slugten stammer fra det middelalderlige anlæg eller om den er af nyere dato, er ikke umiddelbart til at fastslå. Langs voldstedets nordlige fod løber en bæk. På bankens nordlige del og langs østsiden af midterdelen findes rester af sokler af kampesten, antagelig fra den gård, der har ligget her i nyere tid, men som nu er forsvundet.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links