På en velbeskyttet holm i Stigsholm Sø skulle voldstedet Velgaarde ifølge en ældre overlevering have ligget. Da holmen ikke er arkæologisk undersøgt, og der ikke er sikre synlige spor af ældre jordværker, er det dog usikkert.
.

Der kendes kun til enkelte middelalderlige voldsteder i Ikast-Brande Kommune. De ufrugtbare jorder har ikke kunnet understøtte en særlig stor befolkning, hvilket har haft indflydelse på, hvor mange større og befæstede gårde det har været mulig at opføre i løbet af middelalderen.

Det velkendte Tranholm ligger i Mattrup Ådal.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ikast-Brande Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder