Undløse Enkesæde ligger på Holbækvej 1 i Holbæk Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Beskrivelse

Undløse Enkesæde, som består af et forhus skråt overfor Undløse Kirke og et mindre baghus, blev oprettet som stiftelse for præste- og skolelærerenker samt til håndgerningsskole af H.F.J. Estrup til Kongsdal, hvis egne og hustrus initialer endnu pryder forhusets ene gavl. Det enkle, gulkalkede og grundmurede forhus opførtes 1846 i et stokværk med rødt teglhængt tag. Gadefacaden er symmetrisk opbygget omkring en enkel, dobbeltfløjet indgangsdør med halvcirkulært, opsprosset overvindue på hver side flankeret af tre brede vinduesfag. Eneste udsmykning af facaden er en tandsnitsgesims, der videreføres som bånd tværs over gavlene. Baghuslængen af bindingsværk blev bygget som udhus til stiftelsen, hvad de mange revledøre og porten endnu vidner om. Huset står idag lys gulkalket over tavl og tømmer samt med træbeklædte gavltrekanter og nyere eternittag. Gårdspladsens brolægning er medtaget i bygningsfredningen, men ligger idag skjult under et lag af perlegrus.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links