Vægterpladsen 3
.
Vægterpladsen 3
.
Vægterpladsen 3
.
Vægterpladsen 3
.

Vægterpladsen 3 ligger på Vægterpladsen 3 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen er den nordlige del af byens vægterhus, der blev opført engang i 1600-tallet. Det oprindelige bindingsværk blev omsat til grundmur i 1768. I 1800-tallets sidste fjerdedel blev bygningen forhøjet med to etager. Bygningen blev gennemgribende restaureret i 1990'erne.

Beskrivelse

Bygningen ligger på Vægterpladsen midt i Aabenraa by, hvor den som en del af husrækken er med til at afslutte pladsens vestlige side. Vægterpladsen 3 er mod syd bygget sammen med Vægterpladsen 4. Mod nord adskiller en smal tagdrypsslippe bygningen fra nabobygningen Tresuren. Bygningen er et to etager højt, grundmuret langhus i tre fag med teglhængt tag, en taskekvist i gårdsidens tagflade samt en enkelt skorstenspibe i rygningen. Den nordvendte gavl er bræddebeklædt. Bygningen har sort sokkel, lysegule murflader, hvid hovedgesims og rødmalede vinduer og hoveddør. Vinduerne, der har koblede rammer, er nyere, traditionelt udførte torammede vinduer. Hoveddøren er en nyere, flammeret revledør. I det indre har bygningen bevaret en gennemgående diele, flere ældre loftsbjælker samt de yderste spær fra det oprindelige vægterhus. Hertil kommer flere traditionelle fyldingsdøre og højpaneler. Trappen er nyere og køkkenet er placeret i stuen ud mod gaden.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen langs Vægterpladsens vestlige side, hvor det som en integreret del af husrækken er med til at fastholde Vægterpladsens karakterfulde fremtræden. Hertil kommer at husrækken hvor bygningen indgår, udgør det ikoniske billede af Aabenraa, og er at finde på en række publikationer, platter og postkort.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den traditionelle, over tid ombyggede købstadsarkitektur som denne viser sig i skalaen, revledøren, murankre, de torammede vinduer og heltaget med skorsten. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de oprindelige og ældre konstruktioner, herunder synlige loftsbjælker og de spær, som viser Vægterhusets oprindelige tagform. Hertil kommer den delvist opretholdte, traditionelle planløsning samt de traditionelle døre og gerichter.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre relaterer den arkitektoniske værdi sig til bygningens lille skala samt prunkløse og ydmyge fremtræden uden nævneværdige detaljer eller dekorationer. De meget enkle murankre og den bræddebeklædte gavl bidrager til indtrykket af en djærv og enkel bygning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links