Søndergade 10 ligger på Søndergade 10 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bulhuslængen blev opført i 1767. Bygningen var oprindeligt fem fag med bulvægge i begge etager, men blev afkortet til fire fag efter en brand i 1943.

Beskrivelse

Bulhuslængen ligger på den nordlige side af Slotsgade, med den sydvendte gavl ud til denne. Bulhuset er i to etager, hvoraf den nedre er grundmuret, den øvre er bulbygget. Den nordvendte gavl har lodretstående brædder i gavltrekanten, mens den sydvendte gavl er helt i grundmur, opført af nyere røde teglsten. Det teglhængte tag er halvvalmet mod syd og i rygningen sidder en nyere muret skorsten. Den vestvendte langside har et mindre vindue samt to blændede åbninger. Den østvendte langside har flere traditionelle døre og vinduer samt en tofløjet hejseluge i den bulbyggede øverste etage, mens gavlen mod Slotsgade har flere torammede vinduer samt en tofløjet hejseluge. I det indre er det nedre plan delt i flere mindre rum. Der er bevaret en gruekedel og et kogekar. En ældre trappe leder op til den bulbyggede etage og videre til loftet, der står med understrøget tag. I det indre er de bærende konstruktioner synlige.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Slotgade, hvor den er med til at opretholde gadeforløbet.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bulkonstruktionen udført som fritliggende gavlhus med hejseluger, der tydeligt fortæller om den tidligere funktion som stald, lade eller værksted. Bygningen er en af ganske få bevarede bulhuse i Aabenraa. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til nedre plans gruekedel og kogekar, øvre plan og tagetagens åbne rum samt de ældre bygningsdele, herunder trapper og døre. Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til de indre trækonstruktioner samt den traditionelle materialefremtoning.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi relaterer sig til den traditionelle fremtræden som gavlhus med bulbygget øvre etage.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links