Skibbrogade 14
.
Skibbrogade 14
.
Skibbrogade 14
.

Skibbrogade 14 ligger på Skibbrogade 14 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen er formentlig grundmuret mellem 1825 og 1830. Bygningen er dog væsentligt ældre, idet de tre fag tidligere udgjorde den bageste del af et ti fag dybt gavlhus af bindingsværk, som blev opført før 1744.

Beskrivelse

Skibbrogade 14 er et grundmuret, trefags langhus med teglhængt heltag. Bygningen er mod vest er bygget sammen med naboejendommen. I taget sidder en nyere udluftning i zink. Bygningen har en høj, gråmalet sokkel, hvidmalede murflader og nyere, gråmalede og torammede termovinduer. Trappen til hoveddøren er af granit. Selve hoveddøren er tofløjet med diamantfyldinger og et krydopsprosset glasparti i de øverste fyldinger samt overvindue. I det indre er bygningen kendetegnet ved en gennemgående stue med køkken og køkkendør placeret mod gården, flere ældre døre og gerichter samt bræddelofter med fritliggende bjælkelag. Hoveddøren er blændet. Første salen har nyere overflader og taget har undertag. Bygningen har kælder med et delvist bevaret ældre teglstensgulv, bærende bjælker samt spor af den tidligere skorsten.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved bygningen knytter sig til beliggenheden i Skibbrogade, der udgør hovedfærdselsåren i den ældste del af Aabenraa. Skibbrogade forbinder Storetorv, byens historiske centrum, med havnen, der var selve grundlaget for byens opståen. Bygningen er dermed med til at opretholde og sikre et af Aabenraas ældste og kulturmiljømæssigt set, mest betydningsfulde gadeforløb.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den høje sokkel og formen som et kun tre fag langt langhus, der fortæller, at bygningen har været den østligste del af et længere gavlhus med facade mod Fiskergade. Hertil kommer den stejle taghældning, den kurvehanksbuede åbning til kælderen samt den traditionelle, cirkulære åbning i gavlen, der vidner om bygningens alder. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede, traditionelle planløsning med stue mod gaden og køkken mod gården samt de ældre bygningsdele og -detaljer herunder fyldingsdøre, gerichter og bræddelofter med fritliggende bjælkelag.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den ydmyge og samtidig meget karakterfulde fremtræden med den stejle tagrejsning, det cirkulære vindue i gavlen og de ubrudte tagflader. Bygningen har, på trods af sit lille volumen, en karakteristisk og markant fremtoning, som skyldes det enkle og solide udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links