Gildegade 5
.
Gildegade 5
.
Gildegade 5
.
Gildegade 5
.
Gildegade 5
.
Gildegade 5
.
Gildegade 5
.

Gildegade 5 ligger på Gildegade 5 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført mellem 1775 og 1785 for drejer Casper Nissen, som lejehus med fire ens lejligheder. J.P. Junggreen, en af det danske sprogs fortalere, blev født i bygningen i 1827. I midten af 1800-tallet blev tagetagen indrettet til beboelse. I 1960'erne fik bygningen flere butiksvinduer, som ved en senere istandsættelse er blevet fjernet.

Beskrivelse

Gildegade 5 er et grundmuret, ni fag dybt gavlhus i én etage med teglhængt tag, der er halvvalmet mod øst. I tagfladerne ses flere nyere ovenlysvinduer og i tagryggen to skorstenspiber. Vinduerne er opsprossede, torammede eller sidehængte, og flere har profilerede, fladbuede vinduesbryn. Vinduerne er dels ældre, dels udført i kopi af de oprindelige. Bygningen har kurvehanksbuede døråbninger ved tværdielen samt i gavlene, og der er bevaret flere ældre halvdøre med håndsmedet beslagværk. Alt træværk er malet rødt. Bygningen har profilerede gesimser af formsten. Gavlene er kendetegnet ved Liljeformede murankre samt initialerne CNS i smedejern. I det indre har bygningen delvist bevaret sin oprindelige grundplan med fire lejligheder i stueetagen, fire ildsteder samt en tværdiele, der aktuelt er blændet ved hovedskillerummet. Overfladerne er både traditionelle og nyere, herunder klinkegulve og fyldingsdøre samt pudsede vægge og lofter med synlige brædder og bjælkelag. Trapperne er nyere og tagetagen er indrettet med nyere overflader og en nyere rumfordeling. Der er bevaret flere renselemme til skorstenene.

Miljømæssig værdi

Bygningen ligger i den middelalderlige Gildegade, hvor det med sin markante fremtræden som gavlhus, er med til at opretholde det historisk dominerede gadeforløb. Hertil kommer den brostensbelagte smøge og gårdsplads, der sikrer de umiddelbare omgivelsers integritet og autenticitet.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens placering i Gildegade, der historisk set var domineret af lejeboliger. Bygningens ens døre i gavle og langsider, samt de to brede skorstene og den opretholdte planløsning med hovedskillerum afbrudt af en tværdiele, fortæller, at Gildegade 5 var delt i flere mindre lejligheder og dermed beregnet til udlejning. Gavlhuset var karakteristisk for Aabenraa og bygningen er et, i det ydre, særdeles velbevaret eksempel på denne bygningstype. Hertil kommer de for Aabenraa karakteristiske, liljeformede murankre samt initialerne CNS, der vidner om Casper Nissen, der opførte bygningen. De mange delvist oprindelige bygningsdele, herunder vinduesbryn, gesims, døråbninger og de ældre vindueskarme og -rammer, samt tværdielen og ildstederne, har desuden stor kulturhistorisk værdi.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den faste og velproportionerede bygningskrop med den høje tagrejsning og tilstræbte symmetri. De dybtliggende døre, der viser de kraftige mure, giver bygningen et roligt og solidt udtryk, der harmonerer med de markante vinduesbryn. Fremtoningen og farvesætningen er enkel med få, men karakteristiske detaljer i form af murankre, initialer og vinduesbryn, samt hvidtede gesimser ved gavlene, der på elegant vis fremhæver tagets opskalkning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links