Tresuren
.
Tresuren
.
Tresuren
.
Tresuren
.
Tresuren
.

Tresuren ligger på Vægterpladsen 2, hj. af Jomfrugangen i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i 1803, sandsynligvis ved at ombygge dele af et eksisterende, 13 fag dybt gavlhus i bindingsværk. Bygningen blev udskilt som selvstændig ejendom mellem 1795 og 1803, og blev gennemgribende restaureret i slutningen af 1980'erne. Den oprindelige tagpynt findes på Aabenraa Museum.

Beskrivelse

Tresuren ligger på hjørnet af Vægterpladsen og Jomfrugangen. Bygningen er mod vest bygget sammen med Jomfrugangen 33 og døren i den fritliggende, østvendte gavl, fører til et mindre gårdrum. Tresuren er et grundmuret trefags gavlhus i én etage med teglhængt heltag. I tagfladen mod gårdrummet sider en nyere taskekvist, og i rygningen er en tagpynt samt en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Bygningen har sort sokkel, gulkalket murværk, hvidkalkede gesims og vinduesstik samt grønne vinduer og døre. Dørene er traditionelt udførte, nyere revledøre. Gavlen er kendetegnet ved en fladbuet døråbning, murankre, vinduesstik og gesims, samt nyere, traditionelt udførte, torammede vinduer. I det indre er Tresuren kendetegnet ved ældre loftsbjælker samt traditionelle gulve, døre og gerichter. Køkkenet vender væk fra gaden. En nyere trappe fører til den udnyttede tagetage, der er præget af nyere overflader.

Miljømæssig værdi

Tresurens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen på hjørnet af Vægterpladsen og Jomfrugangen, hvor den med sin skala og markante gavl, er med til at fastholde pladsens karakterfulde fremtræden. Den miljømæssige værdi knytter sig ligeledes til placeringen som point de vue i det lange, historisk formfuldendte kig hen ad Store Pottergade fra Storegade.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningen som et for Aabenraa karakteristisk, stedstilpasset gavlhus med høj rejsning og for datiden traditionelle bygningselementer, som liljeformede murankre, skorsten og tagpynt. Hertil kommer, at Tresuren udgør det ikoniske billede af Aabenraa par excellence, og er at finde på en række historiske og aktuelle publikationer, platter og postkort. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de ældre bygningsdele, herunder loftsbjælker samt traditionelle døre og gerichter.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den markante, høje og slanke gavl samt den ubrudte og svungne tagflade mod Jomfrugangen, der på elegant vis optager bygningens skæve grundplan. Gavlen har en udpræget vertikal orientering, der giver den ellers volumenmæssigt lille bygning et arkitektonisk særkende. Den arkitektoniske værdi knytter sig ligeledes til den ellers ydmyge bygning, der med få og enkle virkemidler, herunder farvesætning af gesims og vinduesstik, liljeformede murankre samt den dybtliggende hoveddør, har en særdeles karakterfuld fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links