Slotsgade 5
.
Slotsgade 5
.
Slotsgade 5
.
Slotsgade 5
.
Slotsgade 5
.
Slotsgade 5
.

Slotsgade 5 ligger på Slotsgade 5 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Huset blev bygget som otte fags bindingsværkshus efter branden i Slotsgade i 1707. Huset blev genopbygget i samme år for vognmand Caspar Asmussen. En smal sidebygning blev bygget til huset i 1744. Denne bygning blev bygget om til et bageri i 1852, sandsynligvis for bager Lorenz Fr. Boysen. Sidstnævnte bygning blev stort set fjernet i 1970. Bygningen blev gennemgribende restaureret ved Hans Henrik Engqvist i 1972.

Beskrivelse

Gavlhuset ligger på en smal, langstrakt grund på sydsiden af Slotsgade, der er en af de sydligste gader i det gamle Aabenraa. Gavlhuset er et otte fag dybt, grundmuret hus med teglhængt heltag og en skorstenspibe i rygningen mod syd. I tagfladen sidder i alt tre sorttjærede, bræddeklædte taskekviste. Gadesidens gavltrekant er af bindingsværk. Mod gaden er en grundmuret karnap med ensidigt zinktag, profileret trægesims, klassicistiske vinduer og foldede revleskodder. De øvrige vinduer er torammede og tredelte. Mod gaden sidder en ældre, rigt udskåren hoveddør, mens der i langsiden er en indgangsdør udformet som en fyldingsdør. Soklen er sorttjæret, murfladerne er hvidkalkede, gavlens bindingsværk er rødmalet ligesom vindskederne. De ældre vinduer er grå ligesom karnappens skodder. Hoveddøren er holdt i røde, brune og grå nuancer, mens de øvrige døre er grå. Den nyere baggavl står rød, blank mur, hvori der sidder en nyere terrassedør, mens gavltrekanten er beklædt med en lodret, sort træbeklædning. Indvendigt er store træk af den ældre planløsning bevaret med en diele og en dorns (karnapstue) samt den gennemlyste pisel (sal) bagest. En nyere fyrretræstrappe fører op til værelserne i tagetagen. Overfladerne er traditionelle og nyere, herunder ældre ølandsflisegulv, klinkegulve, pudsede vægge, synligt bjælkelag båret af udskårne knægte og nyere loftsbrædder. Der ubehandlede fyldingsdøre med ældre bukkehornsbeslag, gerichter og fodpaneler samt rester af en ældre bemaling bevaret på én af loftsbrædderne i stuen.

Miljømæssig værdi

Bygningen ligger i den middelalderlige Slotsgade, hvor den med sin markante fremtræden som gavlhus er med til at opretholde det historisk dominerede, svungne gadeforløb. Hertil kommer bygningens karakteristiske placering på den lange og smalle grund, hvor østre langside er placeret næsten i skel og foran vestre langside er der en indkørsel til den dybe grund, hvor der mod syd er en lille have.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens placering i Slotsgade, der historisk set var domineret af mindre bygninger, hvor forskellige håndværkere holdt til. I dette tilfælde en bager. Gavlhuset er karakteristisk for Aabenraa, og bygningen er i det ydre et særdeles velbevaret eksempel på denne bygningstype. Hertil kommer, at bygningens bindingsværksgavl er én af kun to bevarede bindingsværksgavle, der tidligere var enerådende i byen. Endelig kommer bygningens enestående Louis Seize dør samt karnappen, der er et vidnesbyrd om Aabenraas opblomstringsperiode i 1700-tallet, hvor skibsfart, handel og fiskeri bragte velstand til byen. Dette blev således en katalysator til udviklingen af en detaljerig arkitektur, som blandt andet manifesterede sig i byens karakteristiske karnapper, der var symbol på ejerens velstand, og hvis antal er helt enestående i Danmark. I det indre er der kulturhistorisk værdi i, at den ældre planløsning i store træk er bevaret med en diele og en dorns (karnapstue), hvorfra der var et godt overblik over gadens liv, samt den gennemlyste pisel (sal) bagest i det dybe hus. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder det ældre ølandsflisegulv i dielen, det synlige bjælkelag med loftsbrædder og traditionelt udskårne knægte i kopi af én oprindelig knægt, som stadig er bevaret på stedet. Endelig kommer gerichter, fodpaneler, bukkehornsbeslag og fyldingsdøre, hvoraf den ud mellem karnapstuen og dielen har et rundt kighul med slynget glas. Herigennem kunne man se om der var kunder i butikken, som tidligere lå i dielen.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Slotsgade 5 knytter sig i det ydre til gavlhusets enkle, relativt brede bygningskrop med et stejlt heltag, markante vindskeder og en skorstenspibe. Hertil kommer den bemalede bindingsværksfacade, der domineres af den brede karnap med tætsiddende klassicistiske vinduer, hvorimellem der sidder foldede vinduesskodder. Ligesom karnappen bibringer den raffinerede hoveddør en elegance til det ellers enkle gavlhus. Endelig er der værdi i kontrasten, som opstår mellem de enkelte siders varierende udseende, der afhænger af deres orientering, samt i gårdsidens gavltrekant, der står med en karakteristisk og traditionel, lodret træbeklædning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links