Udhulet sten (bord) mod NV i møllebygning
.
Terrænfald mod mølleanlæg nordvestlige rende
.
Sydøstlige del af møllehus fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302245
Sted- og lokalitetsnummer
030403-603
Anlæg
Vandmølle, Historisk Tid (dateret 1400 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3022:45 Mølleanlæg tilhørende Dragsholm Gods i Vindekilde Landsby. Det fredede anlæg består af en mindre bygningsruin med kampestens-satte vægge, der er bevaret i op til 2 skifter. Ruinen af møllebygningen måler 6 meter i N-S og 4,5 meter i Ø-V. Store dele af det tilbageværende murforløb i vest er væltet ud som følge af stormfældede træer. Møllebygningens sydgavl synes at have været åben, og anlægget har formentlig haft tilkørsel oppefra (mod nord) og frakørsel nedefra (mod syd). Det stenleje, som kværnstenen har hvilet på, ligger nu i minimum 3 stykker inde i møllebygningen. Mod øst i ruinen fandtes 1 akselsten med minimum 9 bevarede koniske lejehuller til møllehjulsakslen. I ruinen ligger en del større sten, hvis oprindelige placering i bygningen ikke længere kan fastslås. Selve møllerenden, som også har fungeret som afløb for kilden, har stadig stensatte sider på en strækning af ca. 7 meter. I møllerenden ud for møllebygningens nordvestlige hjørne ses flere flade sten, som indikerer en opbygning til et underfaldshjul. Kløvemærker på minimum en af stenene vidner om stentagning i moderne tid. Mølleruin og -kanal samt kildevæld udgør en bevaringsværdig helhed med stor lokalhistorisk betydning.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenBesigtigelse af mølleanlæg tilhørende Dragsholm i Vindekilde Landsby. Anlægget ligger i en mindre, skovbevokset parcel. Den tidligere mølle er drevet af vand fra en kilde, som nu fungerer som vandforsyning til Dragsholm. Anlægget består af en bygningsruin, der er bevaret i op til 2 skifter. Mølleruinen måler i N-S måler 6 meter og i Ø-V måler 4,5 meter. Store dele af det vestlige murforløb i møllebygningen er udvæltet som følge af stormfældede træer. Sydgavl synes at have været åben af hensyn til bortkørsel af mel, anlægget må således have haft tilkørsel oppefra og frakørsel nedefra. Basis for kværnstenene ligger i minimum 3 stykker (nomalplaceringen for kværnstenene er i 1. stokværk af hensyn til tilkørsel af korn). Mod øst i ruinen fandtes 1 lejesten med minimum 9 koniske lejehuller til møllehjulsakslen. I ruinen ligger en del større sten, hvis oprindelige placering i bygningen ikke længere kan fastslås (det er muligt, at møllen er blevet sprunget i luften af svenskerne i forbindelse med deres tilbagetrækning fra Dragsholm). I selve møllerenden, som også har fungeret som afløb for kilden, ses stadig over en strækning på ca. 7 meter stensatte sider. I flugt af møllebygningens nordgavl ses flere flade sten i møllerenden, som indikerer en opbygning til et underfaldshjul. Kløvemærker på stenene vidner om moderne anvendelse af stenene. Mølleruin og -kanal samt kildevæld udgør en bevaringsværdig helhed med stor lokalhistorisk betydning.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links