Ved Kæret 6
.

Ved Kæret 6 ligger på Ved Kæret 6 i Samsø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Ved Kæret 6 blev opført omkring 1849. Ved opførelsen var de fem sydligste fag indrettet til beboelse, mens de to nordlige fag var indrettet til lo-, tørve- og fårehus. Sidehuset blev opført i 1900-tallets første halvdel som erstatning for et ældre og kortere sidehus. Sidehuset blev indrettet til stue i 1900-tallets anden halvdel.

Beskrivelse

Ved Kæret 6 ligger nær gadekæret centralt i Nordby på Samsø. På havesiden er tilbygget et grundmuret sidehus, og bag bygningen er en have.

Ved Kæret 6 er et syv fag langt længehus, der hviler på en lav sokkel af hvidkalkede marksten og er opført i sortopstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl. Bygningen bærer et stråtækt heltag med halmmønning, tagskægskvist og en hvidkalket skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. Begge gavltrekanter har sorttjæret bræddebeklædning med vindskeder og en sugfjæl nederst. Den nederste del af sydgavlen er i bindingsværk med skråbånd, mens nordgavlen er grundmuret nederst. I facadens tredje fag sidder hoveddøren, der er en nyere, traditionelt udført, tofløjet fyldingsdør med overvindue. Over døren er en tagskægkvist med sorttjæret revleluge med glug. Foran hoveddøren er et støbt trappetrin. På gårdsiden er et grundmuret sidehus med stråtækt heltag-. Mod gården er to nyere revlehalvdøre med moderne helrudedøre på indersiden. Forhusets vinduer er en- og torammede vinduer, hvoraf flere er ældre med kun en gående ramme, der er hængt på lodposten. Sidehusets vinduer er tredelte støbejernstaldvinduer i lavformat. Alle vinduer er blåmalede ligesom fordøren og revledørene.

Det indre er præget af en traditionel grundplan med et bevaret langsgående midterskillerum, der opdeler huset, og med en forstue med bagvedliggende køkken og skorstenen på traditionel vis placeret mellem forstue og køkken. Mod indgangssiden er en forstue, to stuer og et kammer, mens der mod havesiden er to kamre, køkken og bryggers. Fra bryggerset er der udgang til sidehuset, der er indrettet til en stor stue. Tagetagen er uudnyttet. Det indre er præget af en traditionel materialeholdning, herunder bræddelofter og ældre pladelofter med synligt, ældre bjælkelag, tapetserede vægge, bræddegulve og nyere klinkegulv i køkken og bryggers. Dørene er ældre fyldingsdøre med ældre gerichter og beslagværk. Vinduerne har ældre anverfere og stormkroge. I sidehuset er der åbent til kip, hvor de nyere hanebånd er synlige. Her er nyere bræddegulve, yder- og skråvægge er efterisolerede og pladebeklædte.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Ved Kæret 6 knytter sig til beliggenheden nær gadekæret i Nordby, hvor bygningen indgår som en integreret del af Nordbys velbevarede landsbymiljø i kraft af den traditionelle byggeskik og materialeholdning.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningens beliggenhed nær gadekæret og til bygningens ret klejne størrelse, der er et vidnesbyrd om Nordbys ældre bebyggelsesmønster og udvikling, hvor der tidligere sås et bælte bebygget med gårde lige inden for landsbyens omgivende veje, mens den tidligere forte i midten blev bebygget med mindre gårde og standsvendehuse omkring gadestævnet og gadekæret. Hertil kommer bygningens egnskarakteristiske bindingsværk med fodrem, gennemstukne bjælkehoveder, og en enkelt dok i hvert fag. Som et ret sjældent træk ved den lokale byggeskik ses der skråbånd i den sydlige gavl. De bræddebeklædte overgavle er ligeledes karakteristisk for Nordby, ligesom den tofløjede fordør med overvindue. Hertil kommer den traditionelle tagskægskvist, der har fungeret som åbning til tagetagen, der før i tiden anvendtes til opbevaring. Tagskægskvisten har i tilfælde af brand også skærmet udgangsdøren for nedfaldende tagmateriale Skorstenspiben vidner endvidere om ildstedet som den eneste kilde til madlavning og opvarmning før i tiden.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den velbevarede ældre grundplan med forstue med bagvedliggende køkken med skorsten, stuer mod gaden og bryggers, køkken og kamre mod havesiden. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddelofterne med synligt bjælkelag, bræddegulve fyldings- og revledøre, gerichter og beslagværk.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Ved Kæret 6 knytter sig i det ydre til det fritliggende hus med sidehus, hvor det regelmæssige bindingsværk, den enkle farvesætning og de ubrudte, stråtækte tagflader giver bygningen et særdeles karakterfuldt og helstøbt udtryk. Udtrykket er enkelt, og facadens dekoration begrænser sig til den tofløjede hoveddør med opsprosset vindue.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links