Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270367
Sted- og lokalitetsnummer
180102-186
Anlæg
Vej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenIndberetning af vejspor fra Skjern-Egvad Museum. Medsendt materiale er indberetningskort uden uddybende forklaringer samt 1 kort med angivelser af samtlige vejspor. Herværende vejspor er angiveligt et hulvejsforløb ned mod en gammel kvægfold. Det er ikke muligt ud fra kortværkerne præcist at indtegne vejforløbet som linje i FF.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links