.
Licens: CC BY SA 2.0

Vestermariestenen 4 er en runesten fra ca. 1050-1150. Stenen blev fundet i hel stand i forbindelse med en udgravning af Vestermarie Kirke i 1883. Den lå med indskriftsiden nedad, og runerne blev først opdaget, da stenen var kløvet i mange stykker. Flere stenstykker blev først fundet nogle år senere. Seks stykker blev urigtigt sat sammen med cement, mens det syvende blev henlagt som hørende til en anden sten. Wimmer påviste dog sammenhørigheden i 1895. Det løse stykke forsvandt i en periode, men blev genfundet i 1931. De syv fragmenter er ikke længere cementeret sammen, men i stedet anbragt vandret på jorden i runestensanlægget på Vestermarie Kirkegård, sydvest for kirketårnet sammen med de fem øvrige Vestermariesten. Stenen blev restaureret i perioden 1986-90. Før dette var bevaringstilstanden dårlig, dels pga. tidligere reparationer. Den består af sandsten og er 130 cm høj, 130 cm bred og 26 cm dyb.

Inskriptionen, der er skrevet på gammeldansk med middelalderruner, lyder: "Swen ... ok Toli ok Wifriþr þø ligg[i]a un[di]R ... sten."

Oversat lyder indskriften: "Svend ... og Tole og Vefrid, de ligger under ... sten."

Indskriften er en 'her ligger'-formel, der må kædes sammen med den romanske ligstenstradition.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Bornholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links