Vestgrønningen 30 ligger på Vestgrønningen 30 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Et otte fag lang, stråtækt bindingsværksbygning, beliggende på dette sted, nedbrændte til grunden ved branden den 12. maj 1842. Ejeren, skomager Peter Jansen Theis, lod derefter den nuværende bygning opføre. I september måned samme år blev huset indtegnet til brandforsikring. Huset opførtes i grundmur med tegltag. Fra gården var indgang med en fyldingsdør. I den vestre del af bygningen har i dette århundrede været indrettet en trikotagehandel med indgang i gavlen; butikken blev nedlagt i 1960'erne. Den grundmurede bygning i syd er opført i begyndelsen af 1930'erne som vaske- og brændehus.

Beskrivelse

Bygningen ligger med gavlen mod Vestgrønningen og langsiden mod von Ostensgade. Gadens østlige ende stammer fra engang i 1600-tallet, mens den vestlige ende først er opført omkring 1740'erne. Gaden blev i maj 1842 stærkt raseret af en brand, og derfor er de fleste huse opført efter denne tid. Gaden hed tidligere Gothersgade, men fik sit nuværende navn i 1930 efter birkedommer, J.C. von Osten.Bygningen er syv fag lang og grundmuret. Over den sorte sokkel af mur og kampesten, står bygningen grundmuret, vandskuret og gulmalet med en hvid, aftrappet hovedgesims. Herover er et ubrudt heltag med røde tegl, der er forskællet ved gavlene. I kippen, midt på rygningen, er en skorstenspibe med sokkel og krave. Vinduerne, som er torammede med en højst usædvanlig opdeling i to ruder, er alle malet mørkegrønne og sidder i fladbuede stik med støbte sålbænke. Vinduerne er formentlig omkring 100 år gamle. I sydfacaden ind mod gården er hoveddøren en nyere dør med otte termoruder. Fra indgangen er en forstue med klinkegulv. Til venstre i forstuen er en ligeløbstrappe, der er indklædt med brædder og heri er en revledør, ligesom der under trappen er et formentligt oprindeligt, indbygget skab. Lige ud for trappen og til venstre ud mod Vestgrønningen er et stort køkken med dels bræddegulv, dels korkgulv indrettet i en tidligere butiksafdeling. Til venstre er en stue med en brændeovn tilsluttet skorstenen. Alle døre er karakteristiske klassicistiske døre med fem vandrette fyldinger og indstukne hængsler med tilhørende indfatninger. Endvidere ses bræddegulve, synlige loftsbjælker med profilering samt bræddelofter fra opførelsen. På loftet er der en ældre bræddeskillevæg med en trefyldingsdør til et værelse mod Vestgrønningen, mens resten af loftrummet er åbent til kip og er beklædt med nyere, ubehandlede brædder. Vinduerne i loftsetagen, to i østgavlen og et i vestgavlen er nyere torammede, trerudede, koblede vinduer, der står ubehandlet indvendigt. Tagværket er det oprindelige.

Miljømæssig værdi

Vestgrønningen 30 føjer sig med sin klassicistiske udformning og proportionering fint ind i det traditionelle, dragørske bybillede. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gulkalkede, murede sider, sorttjæret sokkel og rødt teglhængt tag, der et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed er Vestgrønningen 30 således en integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde bymiljø. Den miljømæssige værdi ved Vestgrønningen 30 knytter sig til placeringen på hjørnegrunden i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader, og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering, og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder, som det også ses i Vestgrønningen 30.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for hovedhuset knytter sig i det indre til den ældre grundplan, hvor det store rum mod Vestgrønningen fortæller om den tidligere anvendelse som butik. Dertil kommer de mange bevarede, oprindelige detaljer, den indklædte trappe, bræddeskillevægge, loftsbjælker, døre med mere.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den enkle, velproportionerede, grundmurede bygningskrop og den ubrudte tagflade. Husets hovedform og materialeholdning er traditionel og i samklang med den øvrige bebyggelse i Dragørs historiske bykerne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links